Nieuws

Vanaf 23 maart 2019 is de fusie tussen de DHCN & LSOHV een feit.

Onder de naam LSOHV gaan we als 1 grote vereniging samen verder.

Vanaf heden wordt alle informatie via de LSOHV verwerkt evenals de plaatsing van alle informatie.

Alleen voor de show houden we u via deze website en via FB nog op de hoogte


19 april.

Het bestuur, de show commissie en alle vrijwilligers hebben genoten van de Final DHCN Show.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun deelname en aanwezigheid.

Alle deelnemers van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten.

Nakomelingen klas:

1: Jeugdklas nakomelingen Knightwatch’s

2: Puppen klas nakomelingen joyful Doenja’s home

Puppenklas reuen

1: Arlan Amin of joyful Doenja’s home

2: Asli Amigo of joyful Doenja’s home

3: Gaudi Chivas von Steineck (gedeelde 3e plaats)

3: Xavier van t Beregoed  (gedeelde 3e plaats)

Jeugdklas reuen

1: Walt van het Wolvenest

2: Egon-Falco van de Voorhorsthoeve

3:  Duro El Mas Bueno Fidelis

4: Knightwatch’s Athos

Tussenklas reuen

1: Unchained-Wolf vom Hof Grebe

Knuffelklas reuen

1: Knightwatch’s Aragorn-Haakon

Openklas reuen

1: Devil von Camelot BOB / BIS

2: Rakim’s Chen von Excalibur res BOB

3: Yuanto-Wolf vom schwarzen Traum

4: Blake vom Bernsteinauge

Jongste pupsklas teven

1: Willow vom Weltwitz BOB

2: Acun-Zazoe Van ‘t  Drielse Veld Res. BOB

3: Bella van der Heigrave

4: Xita van het Wolvennest

Puppenklas teven

1: Angel of Wassenaer’s Machidiël-Donna

2: Angel of Wassenaer’s Metatron-Fjärde BIS/BOB

3: Didi van de Peelbloem

4: Alima Ilonka of joyful Doenja’s home

Jeugdklas teven

1: Enjoy-Kely van de Voorhorsthoeve

2: Gaitlynn-Faya of Megan’s Pride

3: Woulfen van het Wolvennest

4: Viera du Fonds des Aulnes

Tussenklas teven

1: Lady Layka van het Oudduitse Herderparadijs

2; Elle Lena Je n’ai rien oublié

3: Flair-Muis of Megan’s Pride

4: Flynn-Ziva of Megan’s Pride

Openklas teven

1: Balance-Winter van de Hoogenweg BOB/res.BIS

2: Dances with Wolves-Lynn of the Dutch Victory res. BOB

3: Charu-Joy von Camelot

4: Greta vom Altdeutchen Eck

***

BIS

Devil von Camelot

res. BIS

Balance-Winter van de Hoogenweg

***

Kind/Hond Parade

1 Stijn met Archie

2 Charlie met Donna

3 Amber met Amigo

4 Anne met Bella

5 Naomi met Didi

6 Brenda met Alien

 

Voor de sfeerimpressie klikt u op onderstaande linken.

Foto’s Harry Bogaart

Foto’s Joke van Eimeren

Foto’s Lex van Eimeren

Foto’s Johan Schuurman

Foto’s Marja Opdam


07 april

Mooi he……wordt u de BIS?

De inschrijving sluit vandaag.


 

04 april

De pupinfo is weer bijgewerkt!

&

Friend Faelan Giants May Be’s Place

Een prachtige beer heeft zich als nieuwe dekreu gemeld.

Kijk snel op de dekreuen pagina voor zijn gegevens.


02 april

U kunt zich nog een paar dagen inschrijven voor de spetterende DHCN voorjaarsshow.

Zondag 7 april sluit de inschrijving!


24 maart

23 maart 2019 mag in de geschiedboeken worden weggeschreven als een historische dag binnen de kynologie. Na een intensieve voorbereiding en de inzet van een groot aantal vrijwilligers is de DHCN met de LSOHV een fusie aangegaan. Beide verenigingen, unaniem gesteund door een fiks aantal leden, gaan samen verder onder de naam LSOHV en hebben afgesproken de belangen van de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar alsmede de belangen van haar fokkers en leden met volle inzet te behartigen. In een voortdurend aanscherpend kynologisch landschap zal de LSOHV met zo’n slordige 800 leden en 70 fokkers een niet te missen partij zijn, die daar waar nodig present zal zijn om die belangenbehartiging ook echt waar te maken. De nieuwe LSOHV zal met 7 bestuurders, een samenstel van de besturen uit de fusie, nog meer in staat zijn om de leden te bedienen, evenementen te organiseren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen die onder andere de gezondheid van de honden te goede zal komen. Kortom een prachtige dag.

Natuurlijk zal er nog het nodige moeten gebeuren om de vereniging volledig functionerend te krijgen. Notarieel zal er een en ander moeten gebeuren en ook zullen de financiën op een verantwoorde wijze moeten worden ingebed. Daarnaast zullen er voorstellen worden gemaakt op diverse onderwerpen om ze in mei voor te leggen aan de leden waarbij uiteraard in zal worden gegaan op de in de reglementen ontdekte verschillen en de wijze waarop gedacht wordt deze verschillen te kwijten.

Maar eerst willen we vieren wat in de kynologie vaak niet mogelijk is gebleken namelijk een fusie tussen twee goed functionerende verenigingen gesteund door een unanieme stemming van de leden.

Een boven omschreven succes is niet mogelijk zonder de inzet van personen waarbij de inzet van sommigen van extra groot belang zijn. En is het daarom dat het bestuur (in de nieuwe samenstelling) heeft gemeend een van de grondleggers van de DHCN te benoemen tot lid van verdienste voor zijn jarenlange inzet. Helaas was het voor hem niet mogelijk bij de vergadering aanwezig te zijn maar de bekendmaking vond plaats onder goedkeuring en luid applaus van de aanwezigen. We danken Ton Opdam en hij kan binnenkort een bestuurlijke afvaardiging verwachten die hem de bijbehoren penning en certificaat zullen overhandigen. Dank Ton.

Het bestuur van de LSOHV

Marcel Slooter, Carina Plokhaar, Carin Peletier, Monique van Assen, Johan Sluijer, Esmee van Beek en Johan Schuurman


19 maart

De pupinfo is weer bijgewerkt


19 maart

Jan Piet Eschauzier heeft zich aangemeld als nieuwe fokker.

Oudduitse Herder Kennel ‘De Koekenberg’

De DHCN heet Jan Piet van harte welkom en wenst hem en Faya veel geluk.


19 maart

Wandeling Haringvlietstrand op 30 maart

Het Haringvlietstrand is achter de Deltawerken, waardoor het water zoet is.

De wandeling is over het Quackstrand en aansluitende duinen bij de Haringvlietdam nabij Hellevoetsluis. Het is een heen en terug wandeling, met een totale lengte van iets meer dan 4 km, die begint op het strand langs het Haringvliet (zoet water) en daarna verder gaat over een pad door de duinen. De honden mogen direct vanaf de parkeerplaats los en mogen ook de gehele wandeling los blijven. Onderweg zijn er meerdere kleine strandjes en de honden die van zand en water houden kunnen hun hart hier ophalen. De wandeling is helaas NIET geschikt voor pupmobielen i.v.m. veel mul zand en steile stukken in de duinen. Mensen met jonge honden en puppen kunnen er voor kiezen om op het strand te blijven totdat de groep weer terug is. De totale duur van de wandeling zal tussen de 1,5 en 2 uur zijn.

Uiteraard dient u uw hond onder controle te hebben als er andere honden of wandelaars in de buurt zijn. Indien nodig de hond even aanlijnen tot de “kust veilig” is. Het maximum aantal honden is om die reden, 3 per “stel”, komt u alleen, dan is 2 honden het maximum.

We verzamelen vanaf 13.15 uur en de wandeling start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats.

Adres start en eindpunt: 
Oever 1 3221 AA Hellevoetsluis

Aanmelden via e-mail bij Marcel (marcelslooter@gmail.com).

De eetgelegenheid is aan het einde van de wandeling bij strandtent ‘The Shamrock Inn’.

Route beschrijving:

Volg de A15 vanaf Rotterdam tot voorbij Rozenburg. Neem vlak na de Thomassentunnel afslag 12 richting Hellevoetsluis (N57). Deze iets meer dan 12 km volgen tot de laatste rotonde voor de haringvlietdam. Hier links (N497), en bij de eerst volgende rotonde rechts en dan direct weer rechts, om daarna parallel aan de N497 te gaan rijden. Hierna rechtdoor blijven rijden tot vlak voor de haringvlietdam, aan de linkerzijde is dan de parkeerplaats. Het Quackstrand staat vanaf de N497 ook reeds op bordjes aangegeven. Wanneer u uit de richting van Stellendam komt over de N57 neem dan de eerste rotonde rechts na de haringvlietdam. Hierna dezelfde route volgen zoals hierboven is beschreven.


12 maart

De keurmeesters zijn bekend.

De reuen worden gekeurd door Judith Pit

De teven worden gekeurd door Heidi Bogaart


11 maart

De pupinfo is weer bijgewerkt


08 maart

De pupinfo is weer bijgewerkt.


02 maart

Peter Gaasterland heeft zich aangemeld als nieuwe fokker.

Oudduitse Herder Kennel ‘van het Norgerholt’

De DHCN heet Peter van harte welkom en wenst hem en Jara veel geluk.


21 februari

De pupinfo is weer bijgewerkt


20 februari

Namens de besturen van de DHCN en de LSOHV mag ik u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergaderingen van 23 maart 2019 alwaar de leden zich mogen uitspreken over het samengaan van de beide verenigingen. Het is misschien goed om alvast een toelichting te geven over de wijze waarop, hoe en op welke wijze we denken een fusie te bewerkstelligen.

De DHCN en de LSOHV zijn na aan elkaar verwant, sterker nog de LSOHV is ooit afgesplitst van de DHCN. Het heeft weinig zin om terug te kijken waarom, maar vastgesteld kan worden dat de verenigingen nauw aan elkaar verwant waren dat zelfs de statuten en het huishoudelijk reglement nagenoeg hetzelfde waren. In de loop van 2018 is het zelfs zover gekomen dat de reglementen op elkaar zijn afgestemd en soms uitgebreid zoals het ledenconvenant dat haar intrede deed bij de DHCN.

Natuurlijk waren er verschillen en is er gekeken waar die zaten en waar deze aangepast zouden moeten worden.

Onlangs publiceerde de oud-voorzitter van de DHCN een stuk van (oorspronkelijk van de Duitse Herder Database) omtrent het juiste en onjuiste gebruik van DNA testen. Voorwaar een prima stuk dat ook ten grondslag ligt aan het fokbeleid van de LSOHV en een van de redenen waarom aansluiting op dit moment nog niet mogelijk is bij de Raad van Beheer. Het fokbeleid van de LSOHV is getoetst door medewerkers van het ministerie en wordt gezien als het meest vooruitstrevende fokbeleid in Nederland. Het is mooi dat we kunnen vaststellen dat de denkrichting wat dat betreft eensluidend is voor zowel de LSOHV, de DHCN en oud-bestuurders van de DHCN.

Dus er ligt een mooie basis om met elkaar in zee te gaan maar natuurlijk vraagt dit om waarborgen. Zo zal een deel van het bestuur van de DHCN plaats nemen in het uit te breiden ‘nieuwe’ LSOHV om te waarborgen dat er evenwichtig en verantwoordelijk zal worden omgegaan met de belangen van de leden. Ter bescherming van de belangen van de leden zal in mei 2019 een Algemene Ledenvergadering worden belegd waarin de leden de plannen voor de toekomst kunnen toetsen en daar waar nodig bijsturen. Het democratisch gehalte van de vereniging is gewaarborgd en een ALV is uiteindelijk het sturende mechanisme in een vereniging en het bestuur krijgt mandaat om het uit te voeren.

Voor de goede orde is het belangrijk om op te merken dat beide verenigingen nagenoeg even groot zijn in ledenaantallen en qua financiën. Beide verenigingen brengen dus stoffelijk gezien evenveel in. Dat daar zorgvuldig en in alle openheid mee om moet worden gegaan is duidelijk. Zo zal de DHCN in de loop van 2019 haar financiële huishouding, na controle van een commissie en een financieel deskundige, aan de gezamenlijk rekening toevoegen. Ook de financiën van de LSOHV zal voor de samenvoeging in kaart worden gebracht en gecontroleerd door een commissie en een financieel deskundige. Zoals een goede vereniging betaamt zijn de financiële stukken inzichtelijk op de ALV en voldoen aan de voorgeschreven statutaire verplichtingen. Hierbij kan worden opgemerkt dat de financiële huishouding van de LSOHV wordt verricht in een professioneel boekhoudprogramma dat natuurlijk ook ter beschikking komt van de ‘nieuwe’ LSOHV

Er is in de aanloop naar deze fusie gevraagd naar het verenigingsblad van de DHCN omdat er twijfels waren of deze zou blijven bestaan na de fusie. Wat dat betreft kunnen de leden gerustgesteld worden want ook de LSOHV heeft een full color verenigingsblad dat 3 keer per jaar uit komt en daar zal dus niets aan veranderen anders dan dat de oplage zal verdubbelen. Er is trouwens een redactie beschikbaar die professionaliteit waarborgt en voor interessante artikelen zorg draagt.

Dan is het misschien goed om nog even te kijken naar een grove planning die zeker nog verder zal worden uitgewerkt. Er zullen per jaar meerdere shows worden georganiseerd die we trachten geografisch zo te doen dat het voor iedereen mogelijk is om een show te bezoeken. Ook zal er gewandeld worden en ook hier zullen we proberen plaatsen te vinden in heel Nederland zodat ook daar voor iedereen een mogelijkheid ligt om mee te doen. Belangrijk zijn ook de plannen om leden, zeg maar de niet show liefhebbers, te verblijden met activiteiten die leuk zijn om aan mee te doen en waar baas, hond en kinderen zich op kunnen verheugen.

Niet alles is uitgewerkt maar achter de schermen wordt hard gewerkt, zo ook aan de toekomst van de vereniging en haar plaats in de kynologie.

Nederland verandert in haar politieke besluiten aangaande de honden in Nederland. Een verplicht Europees Paspoort, gesealde delen in het paspoort waren een eerste aanzet en er zullen nog vele maatregelen volgen. Zo zal er, is de verwachting, binnen niet al te lange tijd een verplichte chipregistratie worden ingevoerd en zal het besluit Houders van Dieren stringent worden aangepast waarbij Dierenartsen een cruciale rol gaan spelen. Een grote database voor chipregistratie in combinatie met het vastleggen van erfelijke ziekten per hond en per ras. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk welke rol de Raad van Beheer in het geheel zal gaan spelen maar de vereniging zal dit nauwlettend in de gaten houden en daar waar nodig zichzelf uitnodigen om mee te praten. Een belangrijke rol voor een rasvereniging met een groot ledenaantal en natuurlijk een groot potentieel aan fokkers. Meepraten is uiteindelijk mee bepalen hoe het beleid eruit zal gaan zien. Om tafel met de staatssecretaris ligt in het verschiet.

Er is vaak beweerd dat vooral de bloedgroep LSOHV een fervent tegenstander zou zijn van aansluiting bij de Raad van Beheer maar dit moet met klem worden tegengesproken. Zodra er mogelijkheden zijn om het ras de ‘Oudduitse Herder’ onder te brengen en er geen gevaar is dat er ingeboet moet worden op het ‘breed fokken’ (denk hierbij even aan het bericht van de oud voorzitter van de DHCN) dan lijkt aansluiting bij de Raad van Beheer een reële mogelijkheid.

Het is een wat uitgebreid stuk geworden maar we wilden u niet onvoorbereid uitnodigen.

Namens de beide besturen van DHCN en LSOHV nodig ik u uit om de vergadering bij te wonen en vooral om mee te denken hoe we ons mooie ras nog beter ten dienst kunnen zijn.

Johan Schuurman
Beschikbaar voorzitter voor de nieuwe LSOHV


 

19 februari

de pupinfo is weer bijgewerkt


14 februari 

Zondagmiddag 3 februari 2019 om ongeveer 13.30 uur, plaats Elburg, lokaal van de Hondenvereniging Elburg. De kachel snort lekker en de eerste leden van de DHCN komen binnen voor hun Algemene Ledenvergadering. Dampende koffie en op de tafels staan lekkernijen zoals cup cakes en andere deegwaren. Het is een geroezemoes van jewelste als Marcel de denkbeeldige hamer laat neerkomen. Exact 14.00 uur start de vergadering met het agendapunt de fusie tussen de DHCN en de LSOHV. Alle stoelen zijn bezet en de opkomst is groter dan verwacht. Er is aandacht voor de ingekomen stukken en er wordt gezamenlijk besloten deze ook nog eens voor te leggen in de volgende, beslissende, vergadering in maart. Alle aanwezigen zijn het eens, een gezamenlijke vereniging kan meer betekenen voor het ras, haar fokkers en haar leden dan twee afzonderlijk clubs. Unaniem, dat is mooi en een tijdje later verlaten blijde gezichten de vergaderruimte om vervolgens toegang te bieden aan de leden van de LSOHV. Belangstellende DHCN leden mogen blijven maar het hoeft niet.
Voorzitter Johan van de LSOHV neemt dezelfde denkbeeldige hamer ter hand en opent de vergadering. Er speelt zich eenzelfde scenario af. De aanwezigen zien allemaal het voordeel van een gezamenlijke vereniging en dus ook hier unanimiteit.
Het zit erop. De ruim vertegenwoordigde leden van beide clubs zien het helemaal zitten en kijken vol vertrouwen uit naar de tweede vergadering in maart, welke statutair noodzakelijk is.
Plannen zijn mooi maar zien dat plannen kunnen rekenen op steun zijn nog veel mooier. Groen licht voor de commissies die zich bezig gaan houden met het fijn slijpen en afstemmen en dan op naar maart. Natuurlijk krijgen de leden wederom een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn en ons te helpen een vereniging op te zetten die naast een uitstekend beleid ook laat zien dat samengaan de gemeenschapszin voedt en ruimte biedt aan de denkbeelden van haar leden en daarnaast ook nog een grote portie gezelligheid.

Besturen van de DHCN en LSOHV


10 februari

Wandeling Kozakkenput, Soesterberg – Zondag 24 februari 2019
Georganiseerd door Carin Peletier

Zondag 24 februari organiseert Carin Peletier een wandeling in de Kozakkenput in Soesterberg.
De Kozakkenput is een natuurgebied bij Zeist, ten zuiden van Soesterberg en ten noordoosten van Zeist, in de provincie Utrecht en bestaat uit een jong gemengd bos met veel grove dennen. Oude lanen van beuken en Amerikaanse eiken doorsnijden het terrein.
Vanaf 13.45 uur parkeren en verzamelen we op de Kampdwarsweg 7, 3707 JZ Zeist, aan het eind van de weg in het bos.
Om 14.00 uur starten we met een ongeveer anderhalf uur durende wandeling.
Na afloop is er gelegenheid om, op eigen kosten, gezellig nog wat na te praten bij Eethuis de Stoeterij, Amersfoortsestraat 91 a, 3769 AH te Soesterberg (ongeveer 7 minuten rijden met de auto).

Wilt u meewandelen? Geef u dan op via de mail bij Carin Peletier secretaris@lsohv.nl
Voor eventuele vragen kunt u haar bereiken op 06-47008517.


27 januari

Sita zoekt een nieuw gouden mandje

Update, Sita is herplaatst!!

26 januari

De wandel agenda voor 2019 is compleet!


23 januari

De pupinfo is weer bijgewerkt


17 januari

De pupinfo is weer bijgewerkt


23 december

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 3 februari 2019
Voor velen van u zal het geen nieuws zijn dat de besturen van de DHCN en de LSOHV hebben besloten om met elkaar te fuseren.
Natuurlijk kan dat niet zonder de formele gang zoals beschreven in de statuten en een en ander aan de leden voor te leggen. 
De vergadering zal gehouden worden in Elburg op het terrein van de Hondenvereniging Elburg, J P Broekhovenstraat 38 8081 HC Elburg. Aanvang 14.00 uur
In verband met de catering verzoeken wij uw komst tijdig te melden aan de secretaris via de mail. secretaris@dhcn.nl
Namens het bestuur van de DHCN
Marcel Slooter (voorzitter)
Carina Plokhaar (secretaris)

12 december

Dex is herplaatst!!


10 december

Een delegatie van de besturen van de DHCN en de LSOHV zijn zondag 9 december 2018 voor een tweede keer bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we de leden van beide verenigingen beter kunnen bedienen vanuit de gedachte verder te gaan als één geheel. Aangezien de doelstellingen van beide verenigingen naadloos op elkaar passen is het niet meer dan logisch om samen verder te gaan. Onder de afspraak met elkaar te bedenken hoe dit gestalte zou moeten krijgen, was consensus het sleutelwoord. Geen kwestie van meerderheid maar elkaar overtuigen met argumenten en dan gezamenlijk een standpunt bepalen. Het was naast zinvol ook nog eens gezellig met openheid naar elkaar en respect.

Bewust van het feit dat een vereniging er is voor de leden en de aangesloten fokkers, waarbij de gezondheid van de Duitse Herder Langstokhaar en de Oudduitse Herder een bovenliggende doelstelling is, zullen de besturen van beide verenigingen aan de leden een aantal voorstellen doen.

Allereerst een voorstel om een fusie te bewerkstelligen waarbij er een nieuwe vereniging ontstaat met zeven bestuursleden. Er is lang nagedacht over de naam van de vereniging. Al wikkende en wegende zal worden voorgesteld om de naam LSOHV te gebruiken omdat deze naam het meest de lading dekt en om kapitaalvernietiging te voorkomen. Toch zal er sprake zijn, gevoelsmatig, van een nieuwe vereniging met een samengesteld bestuur en een nieuw elan.

De leden zullen in het begin van het komende jaar worden uitgenodigd voor ledenvergaderingen die nodig zijn om de voorstellen te wegen en daarover te stemmen.
In de tussentijd zullen werkgroepen een aantal zaken gaan voorbereiden. Onderwerpen zullen o.a. zijn:

  • Afstemming van reglementen en formulieren op de nieuwe situatie.
  • Afstemming op gebieden welke te maken hebben met gezondheid en ras standaarden
  • Afstemming op het gebied van evenementen waaronder shows en workshops
  • Onderzoek naar integratie van de databases onderling en inventarisatie van wensen
  • Afstemming financiële huishouding en voorbereiding op de nieuwe situatie
  • Het zoeken van contact met de overheid en aanverwante organisaties om de belangen van de vereniging en haar leden beter te kanaliseren
  • Onderzoek naar verbetering van de röntgenologische testen en mogelijke centralisatie voor leden van de vereniging alsmede het kostenaspect (prijsafspraken)

Uiteindelijk zal een en ander worden gevat in een meerjarig beleidsplan waar de leden natuurlijk ruimschoots in de gelegenheid worden gesteld om het daar over te hebben.

Natuurlijk is ook besproken hoe de nieuwe vereniging zich gaat verhouden tot de andere bestaande verenigingen. Vooralsnog staat het anderen vrij om aan te haken en mee te praten over dit initiatief met hetzelfde enthousiasme als de liefhebbers die vandaag aan tafel zaten.

Maj Opdam, Carin Peletier, Marcel Slooter, Esmee van Beek, Carina Plokhaar en Johan Schuurman (werkgroep fusie)


02 december

De pupinfo is weer bijgewerkt

Bij kennel Maneskinn’s hebben er geslaagde dekkingen plaatsgevonden tussen Baluga en Pato