Nieuws

19 februari

de pupinfo is weer bijgewerkt


14 februari 

Zondagmiddag 3 februari 2019 om ongeveer 13.30 uur, plaats Elburg, lokaal van de Hondenvereniging Elburg. De kachel snort lekker en de eerste leden van de DHCN komen binnen voor hun Algemene Ledenvergadering. Dampende koffie en op de tafels staan lekkernijen zoals cup cakes en andere deegwaren. Het is een geroezemoes van jewelste als Marcel de denkbeeldige hamer laat neerkomen. Exact 14.00 uur start de vergadering met het agendapunt de fusie tussen de DHCN en de LSOHV. Alle stoelen zijn bezet en de opkomst is groter dan verwacht. Er is aandacht voor de ingekomen stukken en er wordt gezamenlijk besloten deze ook nog eens voor te leggen in de volgende, beslissende, vergadering in maart. Alle aanwezigen zijn het eens, een gezamenlijke vereniging kan meer betekenen voor het ras, haar fokkers en haar leden dan twee afzonderlijk clubs. Unaniem, dat is mooi en een tijdje later verlaten blijde gezichten de vergaderruimte om vervolgens toegang te bieden aan de leden van de LSOHV. Belangstellende DHCN leden mogen blijven maar het hoeft niet.
Voorzitter Johan van de LSOHV neemt dezelfde denkbeeldige hamer ter hand en opent de vergadering. Er speelt zich eenzelfde scenario af. De aanwezigen zien allemaal het voordeel van een gezamenlijke vereniging en dus ook hier unanimiteit.
Het zit erop. De ruim vertegenwoordigde leden van beide clubs zien het helemaal zitten en kijken vol vertrouwen uit naar de tweede vergadering in maart, welke statutair noodzakelijk is.
Plannen zijn mooi maar zien dat plannen kunnen rekenen op steun zijn nog veel mooier. Groen licht voor de commissies die zich bezig gaan houden met het fijn slijpen en afstemmen en dan op naar maart. Natuurlijk krijgen de leden wederom een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn en ons te helpen een vereniging op te zetten die naast een uitstekend beleid ook laat zien dat samengaan de gemeenschapszin voedt en ruimte biedt aan de denkbeelden van haar leden en daarnaast ook nog een grote portie gezelligheid.

Besturen van de DHCN en LSOHV


10 februari

Wandeling Kozakkenput, Soesterberg – Zondag 24 februari 2019
Georganiseerd door Carin Peletier

Zondag 24 februari organiseert Carin Peletier een wandeling in de Kozakkenput in Soesterberg.
De Kozakkenput is een natuurgebied bij Zeist, ten zuiden van Soesterberg en ten noordoosten van Zeist, in de provincie Utrecht en bestaat uit een jong gemengd bos met veel grove dennen. Oude lanen van beuken en Amerikaanse eiken doorsnijden het terrein.
Vanaf 13.45 uur parkeren en verzamelen we op de Kampdwarsweg 7, 3707 JZ Zeist, aan het eind van de weg in het bos.
Om 14.00 uur starten we met een ongeveer anderhalf uur durende wandeling.
Na afloop is er gelegenheid om, op eigen kosten, gezellig nog wat na te praten bij Eethuis de Stoeterij, Amersfoortsestraat 91 a, 3769 AH te Soesterberg (ongeveer 7 minuten rijden met de auto).

Wilt u meewandelen? Geef u dan op via de mail bij Carin Peletier secretaris@lsohv.nl
Voor eventuele vragen kunt u haar bereiken op 06-47008517.


27 januari

Sita zoekt een nieuw gouden mandje

26 januari

De wandel agenda voor 2019 is compleet!


23 januari

De pupinfo is weer bijgewerkt


17 januari

De pupinfo is weer bijgewerkt


23 december

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 3 februari 2019
Voor velen van u zal het geen nieuws zijn dat de besturen van de DHCN en de LSOHV hebben besloten om met elkaar te fuseren.
Natuurlijk kan dat niet zonder de formele gang zoals beschreven in de statuten en een en ander aan de leden voor te leggen. 
De vergadering zal gehouden worden in Elburg op het terrein van de Hondenvereniging Elburg, J P Broekhovenstraat 38 8081 HC Elburg. Aanvang 14.00 uur
In verband met de catering verzoeken wij uw komst tijdig te melden aan de secretaris via de mail. secretaris@dhcn.nl
Namens het bestuur van de DHCN
Marcel Slooter (voorzitter)
Carina Plokhaar (secretaris)

12 december

Dex is herplaatst!!


10 december

Een delegatie van de besturen van de DHCN en de LSOHV zijn zondag 9 december 2018 voor een tweede keer bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we de leden van beide verenigingen beter kunnen bedienen vanuit de gedachte verder te gaan als één geheel. Aangezien de doelstellingen van beide verenigingen naadloos op elkaar passen is het niet meer dan logisch om samen verder te gaan. Onder de afspraak met elkaar te bedenken hoe dit gestalte zou moeten krijgen, was consensus het sleutelwoord. Geen kwestie van meerderheid maar elkaar overtuigen met argumenten en dan gezamenlijk een standpunt bepalen. Het was naast zinvol ook nog eens gezellig met openheid naar elkaar en respect.

Bewust van het feit dat een vereniging er is voor de leden en de aangesloten fokkers, waarbij de gezondheid van de Duitse Herder Langstokhaar en de Oudduitse Herder een bovenliggende doelstelling is, zullen de besturen van beide verenigingen aan de leden een aantal voorstellen doen.

Allereerst een voorstel om een fusie te bewerkstelligen waarbij er een nieuwe vereniging ontstaat met zeven bestuursleden. Er is lang nagedacht over de naam van de vereniging. Al wikkende en wegende zal worden voorgesteld om de naam LSOHV te gebruiken omdat deze naam het meest de lading dekt en om kapitaalvernietiging te voorkomen. Toch zal er sprake zijn, gevoelsmatig, van een nieuwe vereniging met een samengesteld bestuur en een nieuw elan.

De leden zullen in het begin van het komende jaar worden uitgenodigd voor ledenvergaderingen die nodig zijn om de voorstellen te wegen en daarover te stemmen.
In de tussentijd zullen werkgroepen een aantal zaken gaan voorbereiden. Onderwerpen zullen o.a. zijn:

  • Afstemming van reglementen en formulieren op de nieuwe situatie.
  • Afstemming op gebieden welke te maken hebben met gezondheid en ras standaarden
  • Afstemming op het gebied van evenementen waaronder shows en workshops
  • Onderzoek naar integratie van de databases onderling en inventarisatie van wensen
  • Afstemming financiële huishouding en voorbereiding op de nieuwe situatie
  • Het zoeken van contact met de overheid en aanverwante organisaties om de belangen van de vereniging en haar leden beter te kanaliseren
  • Onderzoek naar verbetering van de röntgenologische testen en mogelijke centralisatie voor leden van de vereniging alsmede het kostenaspect (prijsafspraken)

Uiteindelijk zal een en ander worden gevat in een meerjarig beleidsplan waar de leden natuurlijk ruimschoots in de gelegenheid worden gesteld om het daar over te hebben.

Natuurlijk is ook besproken hoe de nieuwe vereniging zich gaat verhouden tot de andere bestaande verenigingen. Vooralsnog staat het anderen vrij om aan te haken en mee te praten over dit initiatief met hetzelfde enthousiasme als de liefhebbers die vandaag aan tafel zaten.

Maj Opdam, Carin Peletier, Marcel Slooter, Esmee van Beek, Carina Plokhaar en Johan Schuurman (werkgroep fusie)


02 december

De pupinfo is weer bijgewerkt

Bij kennel Maneskinn’s hebben er geslaagde dekkingen plaatsgevonden tussen Baluga en Pato