Nieuws

17 januari

De pupinfo is weer bijgewerkt


23 december

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 3 februari 2019
Voor velen van u zal het geen nieuws zijn dat de besturen van de DHCN en de LSOHV hebben besloten om met elkaar te fuseren.
Natuurlijk kan dat niet zonder de formele gang zoals beschreven in de statuten en een en ander aan de leden voor te leggen. 
De vergadering zal gehouden worden in Elburg op het terrein van de Hondenvereniging Elburg, J P Broekhovenstraat 38 8081 HC Elburg. Aanvang 14.00 uur
In verband met de catering verzoeken wij uw komst tijdig te melden aan de secretaris via de mail. secretaris@dhcn.nl
Namens het bestuur van de DHCN
Marcel Slooter (voorzitter)
Carina Plokhaar (secretaris)

12 december

Dex is herplaatst!!


10 december

Een delegatie van de besturen van de DHCN en de LSOHV zijn zondag 9 december 2018 voor een tweede keer bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we de leden van beide verenigingen beter kunnen bedienen vanuit de gedachte verder te gaan als één geheel. Aangezien de doelstellingen van beide verenigingen naadloos op elkaar passen is het niet meer dan logisch om samen verder te gaan. Onder de afspraak met elkaar te bedenken hoe dit gestalte zou moeten krijgen, was consensus het sleutelwoord. Geen kwestie van meerderheid maar elkaar overtuigen met argumenten en dan gezamenlijk een standpunt bepalen. Het was naast zinvol ook nog eens gezellig met openheid naar elkaar en respect.

Bewust van het feit dat een vereniging er is voor de leden en de aangesloten fokkers, waarbij de gezondheid van de Duitse Herder Langstokhaar en de Oudduitse Herder een bovenliggende doelstelling is, zullen de besturen van beide verenigingen aan de leden een aantal voorstellen doen.

Allereerst een voorstel om een fusie te bewerkstelligen waarbij er een nieuwe vereniging ontstaat met zeven bestuursleden. Er is lang nagedacht over de naam van de vereniging. Al wikkende en wegende zal worden voorgesteld om de naam LSOHV te gebruiken omdat deze naam het meest de lading dekt en om kapitaalvernietiging te voorkomen. Toch zal er sprake zijn, gevoelsmatig, van een nieuwe vereniging met een samengesteld bestuur en een nieuw elan.

De leden zullen in het begin van het komende jaar worden uitgenodigd voor ledenvergaderingen die nodig zijn om de voorstellen te wegen en daarover te stemmen.
In de tussentijd zullen werkgroepen een aantal zaken gaan voorbereiden. Onderwerpen zullen o.a. zijn:

  • Afstemming van reglementen en formulieren op de nieuwe situatie.
  • Afstemming op gebieden welke te maken hebben met gezondheid en ras standaarden
  • Afstemming op het gebied van evenementen waaronder shows en workshops
  • Onderzoek naar integratie van de databases onderling en inventarisatie van wensen
  • Afstemming financiële huishouding en voorbereiding op de nieuwe situatie
  • Het zoeken van contact met de overheid en aanverwante organisaties om de belangen van de vereniging en haar leden beter te kanaliseren
  • Onderzoek naar verbetering van de röntgenologische testen en mogelijke centralisatie voor leden van de vereniging alsmede het kostenaspect (prijsafspraken)

Uiteindelijk zal een en ander worden gevat in een meerjarig beleidsplan waar de leden natuurlijk ruimschoots in de gelegenheid worden gesteld om het daar over te hebben.

Natuurlijk is ook besproken hoe de nieuwe vereniging zich gaat verhouden tot de andere bestaande verenigingen. Vooralsnog staat het anderen vrij om aan te haken en mee te praten over dit initiatief met hetzelfde enthousiasme als de liefhebbers die vandaag aan tafel zaten.

Maj Opdam, Carin Peletier, Marcel Slooter, Esmee van Beek, Carina Plokhaar en Johan Schuurman (werkgroep fusie)


02 december

De pupinfo is weer bijgewerkt

Bij kennel Maneskinn’s hebben er geslaagde dekkingen plaatsgevonden tussen Baluga en Pato