dhcn
23-10-2017
Aanmelding inventarisatie
Inventarisatie: datum nog te bepalen

13 oktober 2017 hielden we onze laatste inventarisatie. Hieronder de link naar de verslagpagina. We plannen telkens een inventarisatie als er voldoende honden zijn aangemeld, maar in ieder geval twee keer per jaar.

U kunt uw hond opgeven middels het aanmeldingsformulier voor inventarisatie. Download het inventarisatieformulier hier.

Graag meenemen, voor zover inmiddels niet aanwezig, een kopie van de stamboom (voor en achter/binnenkant), de HD/ED uitslag, eventueel DM uitslag en een gelopen show (show oorkonde en uitslag).

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Maj Opdam.
Mail: fokcommissie of telefoon: 070-5114553

Sinds 2013 inventariseren we volgens de nieuwe methode, zoveel mogelijk afgestemd op het "Breed Fokken" zoals de DHCN dit voorstaat. Zowel exterieur als gedrag worden vastgelegd met primair als doel een hond te registreren. Een hond zal zelden worden afgekeurd, tenzij een aantoonbaar erfelijk gebrek, of verkeerd gedrag aanwezig is. (zie ook de pagina Inventarisatie uitleg). De DHCN organiseert regelmatig een Inventarisatie-dag al naar gelang het aantal aanmeldingen. Op deze dag kunnen maximaal 10 honden worden geïnventariseerd. Bij grote belangstelling bestaat de mogelijkheid dat er een extra Inventarisatie-dag wordt georganiseerd.

 

verslag inventarisatie najaar 2017 (13 oktober) in Wassenaar
verslag inventarisatie voorjaar 2017 in Wassenaar