dhcn
24-10-2016
archief inventarisatie 1
28-12-2010
28 december 2010 - Aankeuring een succes.

De onderstaande honden zijn allemaal goedgekeurd op de succesvolle aankeuringsdag, 28 december jongstleden.

Eron of Heartland Annemarie van Krimpen
Ulani-Imala von El Dorado            Annemarie van Krimpen
Ivan von der Blitse Düne Corinda van de Gruiter
Quapo Qwerty Giants May Be's Place Bianca Boshuizen
Princes Pippa Giants May Be's Place Gerrit Teselink
Bath Kol-Kommissar Derrick Angel of Wassenaer Hetty Groeskamp
Duncan-Songan of Heartland Joke van Eimeren

Hieronder een klein verslag van de keurmeesters op deze dag;

De eerste aankeuring van de DHCN.

We kregen een mooi aantal honden voor ons welke zowel in uiterlijk als in gedrag variatie lieten zien. Natuurlijk bezitten ze allemaal hun plusjes en minnetjes, de ene is wat wenselijker in het uiterlijk, de andere lijkt weer wat stabieler in het gedrag. Met fokken weten we allemaal, je zou soms wensen dat die ene hond iets meer van die andere heeft enz. Eigenlijk wil je al die ‘wenselijke’ eigenschappen terugzien in één hond. Daartegenover zou dan staan, dat er ook honden rondlopen welke juist al die tegenovergestelde eigenschappen zou bezitten en dat zou natuurlijk niet eerlijk zijn…

Bovenal was de sfeer erg goed. Het gaat niet om een oordeel, maar om in beeld te krijgen op welke punten de betreffende hond de kroon spant en op welke punten er verbeterd kan worden. Dit zou dan gezocht ‘moeten’ worden in de partner.

Opvallend was het grote aantal geïnteresseerden. We hadden namelijk in overleg afgesproken dat we deze zouden toelaten mits de begeleider van de betreffende hond dit als niet storend zou ervaren en dat was dus niet aan de orde. De honden lieten zich echter geen van allen hierdoor van de wijs brengen.

De meeste van de aanwezigen hadden al één of meerdere aankeuringen meegemaakt. Natuurlijk komen deze voor een groot deel overeen. Wat bij deze aankeuring iets uitgebreid is, is de beoordeling op het gedrag. Hiermee willen we bereiken dat er iets duidelijker in kaart wordt gebracht wat voor gedrag de betreffende hond bezit. Het stukje opvoeding cq training heeft hier natuurlijk wel invloed op. Maar ook dit is mede van belang aangezien het voorbeeld (roedelgedrag) toch ook van invloed is op het gedrag van de puppen. Dit gaat vooral op voor het moederdier maar soms ook voor een evt (dek)reu welke mee mag helpen met de opvoeding van de pups.
Met verschillende al gestandaardiseerde oefeningen, proberen we ook dat stukje in beeld te krijgen wat van genetische aanleg is. Angst en hypergedrag is (daarnaast) namelijk ook genetisch bepaald en natuurlijk is het dan wenselijk om een partner te kiezen welke op dit punt stabieler is. Ook kun je tijdens zo’n gedragsbeoordeling toetsen op welke punten de eigenaar/fokker best wat zorgvuldiger aandacht mag besteden.

Al met al hebben we een goede generale gehad. Deze biedt voor ons nog meer mogelijkheid om hier en daar iets bij te schaven. Een aandachtspunt is zeker nog de validiteit.

Connie Berendsen en Liesbeth Hogendoorn (gedrag)

Het is heel leuk gevraagd te worden voor een keuring bij een kersverse vereniging. Maar het is nog veel leuker als de sfeer perfect is en iedereen zijn best doet deze generale repetitie zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik heb dan ook genoten van de honden.

Allemaal vriendelijk en gemakkelijk te betasten. Ook alle baasjes deden enorm hun best, sommige hadden wat voorbreng instructies nodig, maar ook dat werd heel snel opgepikt. Het gebruikte, in te vullen verslag, wordt nog wat aangepast om alle indrukken van de hond zo duidelijk mogelijk vast te leggen. Begrijpelijk voor de eigenaar en voor eventuele fokkers die op zoek zijn naar een door de DHCN goedgekeurde dekreu.

Het algemene beeld van de honden op deze dag is eigenlijk niet zo algemeen. Ik zag veel variatie zoals je kan verwachten in een jong ras. Er was een hond bij welke in mijn ogen de rasstandaard dicht benaderde, maar alle honden die geshowd werden, zijn goede grondleggers voor een geweldig ras. Genen variëteit is erg belangrijk voor een goed fokprogramma. Om dit te bereiken heb je een zo groot mogelijke diversiteit aan gezonde honden nodig. Het is geen kunst om honden af te schrijven omdat ze niet helemaal aan de rasstandaard voldoen. Het is wel een kunst om door middel van een geod fokprogramma de beste combinaties te vinden en zoveel mogelijk verschillende honden te gebruiken. Om dit te kunnen realiseren is veel informatie nodig die je als club en fokker naast elkaar kunt leggen.

Ik hoop hier voor nu en in de toekomst mijn steentje aan bij te kunnen dragen

Alma Groot (exterieur)

Natuurlijk hebben we ook een toast uitgebracht om dit heugelijke feit te vieren onder het genot van warme oliebollen en na afsluiting een koud buffet. De DHCN is een feit!

Voor een leuke fotoreportage van deze dag, klik hier (foto's Peter van de Wiel)
Alle foto's van deze dag van Maj en Ton, klik hier