dhcn
24-10-2016

brief aan onze leden en fokkers in verband met ongeoorloofd gebruik van onze gegevens op de site van de FGH

 

Brief naar leden in verband met ongevraagd publiceren van gegevens van de DHCN en haar leden
Leden en lezers,

Gedwongen door de omstandigheden heeft het bestuur van de DHCN moeten besluiten om onderstaande op de website te publiceren. Uit het oogpunt van volledige openheid en ter wille te zijn aan onze fokkers, leden en mensen die belangstelling hebben in de Oudduitse Herder het volgende:

Van diverse kanten is de DHCN benaderd omtrent de Stichting Fokregistratie. Gebleken is dat deze Stichting (waarvan een deel van het bestuur bestaat uit bij diverse verenigingen vertrokken bestuurders, al dan niet gedwongen) zich middels hun website lieëren aan de in Nederland bestaande verenigingen zoals de LSOHV, de DHCN en de NODHV.

Aangezien de DHCN op geen enkele wijze verbonden wil zijn met deze stichting is het bestuur van de stichting gesommeerd om de beeldkenmerken alsmede de links naar de DHCN te verwijderen.

Het waarom verdient enige verduidelijking.

De DHCN heeft, net als de andere eerder genoemde verenigingen, strikte voorwaarden waaronder gefokt mag worden. Daarbij worden de handelingen van de besturen gecontroleerd door de Algemene Ledenvergadering en is er sprake van een democratische structuur. De middelen van de vereniging komen ten goede van de leden en daar wordt strikt op gecontroleerd.

Bij de stichting Fokregistratie is het onduidelijk waaraan de honden moeten voldoen om fokgeschikt te zijn. Er staat op hun website dat er de nodige gezondheidsonderzoeken moeten plaatsvinden maar niet hoe deze onderzoeken beoordeeld worden en wat de gevolgen voor de fokgeschiktheid zijn. Door de gekozen juridische vorm van een stichting kan het bestuur, op ieder door hun gewenst tijdstip, de fokregels aanpassen. Deze handelswijze heeft het bestuur doen besluiten dat we de afstammingsbewijzen die geleverd worden door de Stichting Fokregistratie niet erkennen hetgeen inhoud dat met deze honden binnen de gelederen van de DHCN niet kan worden gefokt, een show kan worden gelopen of als dekreu kan worden ingezet. Uit eerdere publicaties blijkt bij andere verenigingen dezelfde lijn te worden gevolgd.

Het is voor toekomstige fokkers van belang om dit te weten vandaar deze publicatie. Overigens is de LSOHV de zelfde mening toegedaan.

Bestuur DHCN