dhcn
24-10-2016
vraag bestuur
30 november 2013
30 november 2013: verzoek omtrent DM en HdG, mededeling DNA afname


Beste fokkers en eigenaren van dekreuen

Zoals reeds is vermeld is het bestuur In het overleg met de Raad van Beheer over toetreding van de Duitse Herder Club Nederland. Hierbij is ook het fokreglement ter sprake gekomen. We hebben ervaren dat dit reglement aan een strak format gebonden is. In het overleg is door de Raad van Beheer gevraagd hoe binnen de vereniging gedacht wordt over de aandoeningen dwerggroei en degeneratieve Myelopathie (DM). De bijgevoegde informatie over DM heb ik van Wikipedia gekopieerd en de info over dwerggroei komt van de website van de Duitse Herder.

De spreiding van de ziekte DM onder onze gelederen is het afgelopen jaar redelijk duidelijk geworden en door de vrijwillig ingezette weg zal DM langzaam uit de populatie verdwijnen. Het is uiteraard wel van belang dat we de ziekte van buitenaf niet weer simpel de populatie laten binnendringen door met reuen (ook buiten de vereniging om) welke niet getest zijn, dekkingen te laten uitvoeren.

Dwerggroei is nog een mistig gebied, je praat daar liever niet over, maar is eenvoudiger uit te bannen. Lijders sterven immers bijna allemaal kort voor of kort na de geboorte. Als we het bijvoegde onderzoeksresultaat mogen geloven (en waarom zouden we dat niet), is ca. 18 % van onze honden drager van de ziekte. We hoeven er eigenlijk alleen maar voor te zorgen dat dragers niet met dragers gekruist worden. Daar de ziekte recessief overerfbaar is zal bij een combinatie tussen twee dragers een kwart voor de geboren pups lijder zijn, met als mogelijk resultaat een gemiddelde van twee dode pups per nest. Het voorkomen van de combinatie drager x drager is voor de fokker een interessante optie.

Vanuit het bestuur willen we het komende voorjaar i.s.m de Witte Herder (RZWH) een voorlichting bijeenkomst organiseren. NB: Op dit ogenblik kost een onderzoek naar DM ca. € 40,= en naar dwerggroei ca. €100,= We moeten echter wel door met het overleg met de RvB en willen uw mening weten t.a.v. de bestrijding van dwerggroei en DM.

Aan u, fokkers en eigenaren van dekreuen, wordt een mening omtrent de bestrijding van deze ziekten gevraagd. Met als definitieve stap hoe we dit in het fokreglement gaan regelen. Vanuit het bestuur is reeds een voorzet gedaan hoe het geregeld zou kunnen worden (zie bijlage Fokreglement, reeds voorbewerkt door het bestuur).

Om de gang er in te houden verzoek ik u binnen veertien dagen aan te geven hoe u over deze onderwerpen denkt of wat u ook in het fokreglement geregeld wilt zien of wat u anders geregeld wilt zien.

de Raad van Beheer heeft besloten dat DNA afname verplicht gaat worden om de afstamming te verzekeren.