dhcn
24-10-2016

instructiepagina in verband met copyright van website Kennel/dekreueigenaar

 

Brief met instructie ten bate van ongeoorloofd gebruik van gegevens van websites (1 april 2015)

Beste Fokkers en dekreu eigenaren van onze vereniging,

Er is geconstateerd dat de Stichting Fokregistratie DHCN banners en links van enkele van onze fokkers op hun website heeft geplaatst. Het bestuur van de DHCN (en overigens ook van de LSOHV) vindt dit ongewenst.

Aangezien niet alle fokkers door de stichting waren gelinkt, zou er sprake kunnen zijn van het kweken van tweespalt binnen de verenigingen.

Zoals bekend, wordt de Stichting Fokregistratie door de DHCN niet erkend. Ook de door hen afgegeven stambomen worden door ons, de DHCN en de LSOHV niet erkend. (Enige uitleg hierover is terug te vinden op onze website).

De DHCN heeft de Stichting dwingend gevraagd de linken te verwijderen hetgeen inmiddels is gebeurd. Toch willen we u hiervan op de hoogte brengen.

Mocht uw banner met fokkerslink toch geplaats worden dan adviseert het DHCN bestuur u om het Stichtingsbestuur te sommeren de banner met link naar uw website te verwijderen. U kunt uw website aanvullen met onderstaande Copyright tekst en daar naar verwijzen.

 

Vervang in deze tekst DHCN door de naam van uw kennel en uw eigen e-mail adres.

Copyright:

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van het bestuur van de DHCN. Alle foto’s of geschreven stukken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat niets van deze website zomaar gebruikt mag worden.  Het is tevens niet toegestaan om zonder toestemming een link naar de website van de DHCN te maken. Toestemming kan worden verleend en u kunt daartoe contact opnemen met  secretaris.dhcn@gmail.com

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

 

Ton Opdam