dhcn
24-10-2016
(bestuurs)mededelingen
officiele stukken vanuit de DHCN/bestuur
Mededelingen vanuit bestuur of vereniging (oudste berichten onderaan).
18 oktober 2015 fokkersoverleg verslag
1 april 2015 instructiebrief voor de bescherming van de gegevens van uw website instructiebrief
31 maart 2015 Mededeling omtrent het ongeoorloofd plaatsen van gegevens van de DHCN en haar leden op de site van de FGH officiele reactie
14 augustus 2014 Mededeling omtrent ongevraagd plaatsen van gegevens van de DHCN en haar leden op facebook, geen acceptatie van de afstammingsbewijzen van de FGH officiele reactie
30 november 2013 Mededeling dan DNA voor afstammingsbepaling bij RvB verplicht wordt, vragen over voorkomen DM en HdG

pagina

9 maart 2013 Officiele brief van het bestuur naar aanleiding van het uittreden van een deel van het bestuur pagina