dhcn
24-10-2016
Geneticacommissie
Geneticacommissie

2012 Onze (Oud)duitse Herderras kent vele genetische afwijkingen.

Voorlopige Longlist erfelijke ziekten
Het eerste verslag van onze DHCN commissie Genetica over de erfelijke afwijkingen binnen onze populatie (Oud)Duitse herders. Kleine uitleg en een longlist van de erfelijke afwijkingen welke we de komende tijd stuk voor stuk bij onze fokkers onder de aandacht willen brengen. Klik hier voor de lijst.

Shortlist erfelijke ziekten
Binnen de DHCN commissie Genetica is een keuzen gemaakt uit de grote lijst met erfelijke ziekten welke binnen onze populatie (Oud)Duitse herders actueel zijn. De onderstaande ziektes, de "shortlist" zullen in de komende tijd stuk voor stuk worden onderzocht om zo een beeld te krijgen van de mate van erfelijkheid. Hierdoor zal het in de nabije toekomst wellicht mogelijk worden deze ziekten te verminderen of mogelijk geheel te elimineren.

 1. HD
 2. ED
 3. DM
 4. Primaire Atopie
 5. Duitse herder pyodermie
 6. blauwgen
 7. Cryptorchidie, monorchidie
 8. Angst/Agressie
 9. EPI
  En als reserve (voor in de gaten te houden, zijn al aangetoond genetisch)
 10. ziekte van Willebrand
 11. MDRG1 (Multi drug resistence gen)

Februari 2013: De geneticacommissie is begonnen met het maken van een "longlist" van alle afwijkingen die bij ons ras (op het internet) te vinden waren.

De ons bekende zijn gerubriceerd en gewaardeerd op voorkomen, ernst van de aandoening, soort overerving enz.

Omdat we niet in staat zijn alle afwijkingen te volgen, is uit de lijst een shortlist gedestileerd.

In samenwerking met dierenartsen en de universiteit willen we een goede wetenschappelijke onderbouwing verkrijgen, om onze fokkers te kunnen helpen bij de te maken keuzes.

Februari 2014: met behulp van de welkome versterking in de commissie (Lucienne Vonk) hebben we besloten de afwijkingen EPI en DM aan een nader onderzoek te onderwerpen.
We hopen in het najaar op beide onderwerpen adviezen te kunnen gaan geven.
Bent u geintereseerd of kunt u een bijdrage leveren bij deze onderwerpen stuur dan een mail naar onze commissie!

Juni 2014: de commissie is uitgebreid met Janny Quaak, Heidi Bogaart en Inge Kamp.

Augustus 2014 Tevens is er contact ontstaan met de stichting Gezonde Duitse Herder waarmee we samen Hypofysaire Dwerggroei gaan onderzoeken middels testen in onze populatie.

mei 2015 organisatie lezing van Theo van der Horst over erfelijkheid

december 2015 Nog steeds geen dragers gevonden voor het Dwerggroeigen bij de testen. Testen worden voor onze herders nog steeds gesubsidieerd (door de SGDH en de DHCN). De samenwerking met de SGDH loopt prima. Binnenkort spreken we elkaar weer voor de toekomstplanning!

Januari 2016 Rondom Fairfok van de Raad van Beheer hebben we een lezing gevolgd