dhcn
24-10-2016
menu fokken

In dit menu vindt u alles over het fokken in het algemeen, en de gegevens van de fokdieren en hun eigenaren

menu Kennels

Menu bestaat uit submenu's waar u de gegevens kunt inzien

Fokkers
Dde DHCN fokkers worden weergegeven, met hun banners, foto en contactgegevens. DHCN fokkers hebben een kennelerkenning van de DHCN, daarnaast zijn een aantal fokkers die volgens de richtlijnen van de Raad van Beheer fokker, en daar hun kennelerkenning hebben. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de fokker(s) van uw keuze. Zij zullen u graag te woord staan.

Dekreuen (2 pagina's)
Op alfabetische volgorde worden de dekreuen, aangemeld bij de DHCN vermeld, met voor zo ver bekend gegevens omtrent de dekreu. Neem altijd contact op met de eigenaar als u meer informatie over de dekreu wilt hebben.

U kunt uw reu ter inventarisatie aanbieden bij de DHCN. Als de dekreu reeds elders is aangekeurd kunt u om een overname van de aankeuring vragen middels het formulier DHCN Aanvraag Fokgeschiktheid Overschrijving.
De eerder afgegeven fokgeschiktheid wordt dan door de Fokadviescommissie getoetst.
Bij akkoord wordt het DHCN Fokgeschiktheid Certificaat afgegeven.
Bij twijfel wordt er een (doorgaans) gratis inventarisatie aangeboden. Deze inventarisatie zal bepalen of de eerder afgegeven Fokgeschiktheid (welke bij een andere vereniging heeft plaats gevonden) wordt overgenomen.

Ook kunnen dekreuen van leden van andere verenigingen aangemeld worden om geplaatst worden. Voor de duidelijkheid is hiervoor een aparte pagina (dekreuen andere vereniging) ingericht. Deze dekreuen worden met de meegstuurde gegevens vermeld, Ook hier geldt: neem altijd contact op met de eigenaar als u meer informatie over de dekreu wilt hebben.