dhcn
18-05-2017
Commissies en Werkgroepen
De gegevens van de Commissies en Werkgroepen van de DHCN
Commissies DHCN

Genetica- en Gedrag commissie

De Genetica- en Gedragcommissie is een programma van onderzoek gestart, om alle problemen binnen de populatie rashonden en in het bijzonder onze (Oud) Duitse herder langstokhaar in kaart te brengen. Als onderdeel van het breed fokken moet helder worden welke problemen we daar kunnen tegenkomen. Ze organiseert ook lezingen omtrent het onderwerp.

leden commissie foto functie contact
Peter van de Wiel peter lid mail
Inge Kamp inge platte lid  
Janny Quaak janny lid  
Heidi Bogaart heidi lid  

DHCN fokzaken

De afdeling Fokzaken is belast met het maken en archiveren van afstammingsbewijzen van alle puppen, verwerken en vastleggen van dek- en geboortemeldingen, verwerken en vastleggen van afstammingspapieren, het maken van alle certificaten, het registreren van alle honden in het database programma ZooEasy, organisatie van de inventarisaties en andere werkzaamheden.

leden commissie foto functie contact
Marja(Maj) Opdam maj lid mail
Carina Plokhaar- van Vliet carina ondersteuning  

Redactie Commissie

De redactiecommissie stelt het clubblad, de nieuwsbrieven en de website van de DHCN samen. Indien u een leuk verhaal of een mooie foto wilt laten plaatsen, kunt u deze per mail zenden naar de redactiecommissie.

leden commissie   functie contact
Peter van de Wiel peter lid (interim) mail
vacature(s)   nader in te vullen? mail

Werkgroep Wandelen

De werkgroep wandelen stelt elk jaar een wandelkalender samen met een groep enthousiaste vrijwilligers. Vrijwel elke maand is er op diverse plaatsen in Nederland een gezellige en goed bezochte wandeling.

leden commissie   functie contact
Ellen van Vierbergen ellen organisator mail
Maj Opdam maj vrijwilliger  
Lex van Eimeren lex vrijwilliger  
Janny Quaak janny vrijwilliger  
Ria Klein-Ikkink   vrijwilliger  
Marcel Slooter marcel vrijwilliger  
Frans en Patricia van Vuuren   vrijwilliger  

Werkgroep Show

De werkgroep Show is verantwoordelijk voor het organiseren van tenminste een show per jaar.

leden commissie   functie contact
Heidi Bogaart heidi organisatie via secretariaat
Harry Bogaart harry    

Een vereniging, dus ook de DHCN, komt altijd handen en hulp te kort. Wilt u meedoen of helpen bij een van de commissies, of zelf(s) een nieuwe commissie toevoegen neem dan contact op met ons secretariaat.

Uitgangspunt voor dit vrijwilligerswerk is dat het past binnen de vereniging, én dat u als vrijwilliger plezier heeft in uw bijdrage (en daardoor dat ook enige tijd kunt volhouden!).

Wij heten u graag welkom!