dhcn
18-05-2017

Welkom op onze vernieuwde site.

Disclaimer

Welkom op onze vernieuwde site.

Alle pagina's zijn via het menu boven direct benaderbaar. Ook achter het item van de uitrolmenu's zit een pagina! De site maakt geen gebruik van Cookies. Wel is een bezoekersteller gekoppeld aan de site.
In verband met het gebruik van Javascript kan de site er afhankelijk van de gebruikte browser er soms anders uitzien. Als u in deze bijzondere zaken meemaakt, of andere opmerkingen heeft (mist u wat?) die u wilt melden, stuur dan a.u.b. een mailtje naar ons secretariaat .

Disclaimer voor DHCN-site algemeen

Onze website is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, doch wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de inhoud. Door gebruik te maken van de site stemt u automatisch in met deze disclaimer. Hij geldt voor de hele site van de DHCN inclusief de fotoalbums.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Gegevens worden dan alleen via een invulformulier of door u te zenden mail door ons ontvangen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden (bijvoorbeeld indien wettelijk vereist). Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Deze website houdt door middel van een "teller" het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. U vindt deze zichtbaar tussen de wisselfoto's. Voor het overige gebruikt deze website geen Cookies.

.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

De DHCN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Uiteraard kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen over de inhoud van aan onze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. De makers van deze sites blijven verantwoordelijk voor hun inhoud.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de DHCN of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de DHCN.

 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de redactie/webmaster van de DHCN.