dhcn
24-10-2016
wandeling Kozakkenput

Kozakkenput

Beschrijving wandeling
De Kozakkenput heeft zijn ontstaan te danken aan het initiatief van de luitenant-generaal A.F.L. Viesse de Marmont. In 1804 hield hij hier met zijn 20.758 man tellende Frans-Bataafse troepen legeroefeningen en liet er een kampement opslaan. Om op de droge heide water te hebben, liet hij 30 putten graven met een diepte van ca. 10 meter. Ook de Kozakkenput heeft in die tijd als waterput dienst gedaan. De naam Kozakkenput is echter pas 9 jaar later aan het terrein gegeven toen een huurlingenbataljon Kozakken hun bivak uitkoos bij deze waterputten. Vroeger bestond de Kozakkenput uit heide, tegenwoordig uit een jong gemengd bos met veel grove dennen. Oude lanen van beuken en Amerikaanse eiken doorsnijden het terrein. Opvallend zijn ook de door bos omsloten akkers, het eikenhakhout en de oude singels. In het gebied leeft onder andere de ransuil.

Gegevens omtrent de wandeling
Let op de kaart van de aanrijroute hieronder naar de Kampdwarsweg 7 , 3707 JZ Zeist

We verzamelen er om 13.15 uur, vertrekken voor de wandeling doen we uiterlijk 13.30 uur. De afstand wordt in onderling overleg bekeken, immers zijn er vele lanen waar we uit kunnen kiezen.
Er is geen horecagelegenheid bij de Kozakkenput, meestal wijken we uit naar Restaurant 't Hooght aan de Van Weerden Poelmanweg boven Soesterberg

Aanmelden bij
telefoonnummer (alleen op de wandeldag) 06

aanrijroute

kozakkenput

t hooght