DHCN

Grondslag DHCN

De DHCN is op 4 oktober 2010 opgericht, omdat gebleken was de ideeën van een groep fokkers omtrent het fokken bij geen van de bestaande verenigingen was onder te brengen. Daarnaast wilden we vooral een ondersteunende club zijn, waarbinnen respect voor elkaars mening, en gemoedelijkheid als uitgangspunten ook uniek te noemen waren in de (Oud)duitse Herder wereld. De ervaring was immers anders.

We zijn er niet alleen voor de fokkers en de fokkerij, maar willen nadrukkelijk ook de (Oud)Duitse Herder bezitters op dezelfde wijze helpen. Immers is voor de basis van het Breed Fokken inzet van zoveel mogelijk individuen noodzakelijk. Door elkaar te spreken, te steunen is het starten met een gelegenheidsnestje, of het inzetten van je reu voor een dekking, plotseling makkelijker dan wordt gedacht.

De DHCN is de enige Vereniging van liefhebbers van de Duitse Herder in de variëteiten: Duitse Herder (Lang)stokhaar en de Oudduitse Herder. Het doel van onze rasvereniging is vooral om fokkers en liefhebbers van alle Duitse Herdershonden variëteiten tot elkaar te brengen en de kennis van het ras en liefhebberij voor het ras te bevorderen. Ons fokbeleid, het gezondheidsbeleid en het showen van de (Oud)Duitse Herder is geheel volgens de laatste eisen en regels van het ministerie van EZ, verder zoals vastgelegd bij de Raad van Beheer. Daarbij streven wij naar een erkenning van de DHCN door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, om vanuit onze visie mee te praten en beslissen.

De DHCN heeft als voornaamste doelstelling het fokken van meer “geblokte” honden waarbij een te sterk aflopende ruglijn wordt teruggedrongen. Door middel van breed fokken, een selectiemethode die niet gebaseerd is op een strenge eenzijdige selectie of uiterlijke schoonheid kenmerken, willen wij erfelijke afwijkingen zoals HD, ED en DM maar ook afwijkingen in karakter, zoveel mogelijk op natuurlijke wijze terugdringen.

De DHCN staat voor haar uitgangspunten, en staat open voor discussie erover. Hierbij geldt wel dat we niet met anonieme personen of instellingen in debat gaan.

In juli 2013 zijn onze statuten notarieel vastgelegd.

Het ledental is sedert de oprichting op 4 oktober 2010 inmiddels gestegen tot boven de 360.