Inventarisatie

*UNDER CONSTRUCTION*

Inventarisatie voor fokgeschiktheid
Wat houd inventarisatie in

Wilt u met uw Oudduitse Herder of Duitse Herder Langstokhaar teefje gaan fokken of heeft u een prachtige Oudduitse Herder of Duitse Herder Langstokhaar reu. Laat uw teefje of reu dan inventariseren voor fokgeschiktheid bij de DHCN.

Een inventarisatie voor fokgeschiktheid wil zeggen dat uw herder wordt beoordeeld op zowel het uiterlijk als het karakter welke beide moeten voldoen aan de Rasstandaard van de DHCN, afgezet tegen de uitgangspunten van breed fokken. Uw hond zal daardoor vrijwel altijd geschikt worden bevonden voor de fokkerij, soms met bepaalde adviezen. Honden met ernstige erfelijke afwijkingen of ziektes, of duidelijk afwijkend, ongewenst gedrag, mogen en zullen echter niet foktgeschikt verklaard worden.

Het uiterlijk (exterieur) wordt uitgebreid bekeken door een keurmeester. Er wordt betast en gevoeld, de schofthoogte wordt opgemeten, er wordt gekeken of alle tanden en kiezen aanwezig zijn, net zoals dit ook bij een show gebeurt. Ook wordt het gangwerk beoordeeld door uw herder een stukje te laten draven. Om de keuring zo optimaal mogelijk te laten verlopen draagt uw herder een normale halsband en gebruikt u een normale lijn. Met een tuigje wordt er niet altijd netjes gelopen, wat van invloed kan zijn op het gangwerk. Het wordt dus niet toegestaan om de volgende middelen te gebruiken: anti-trektuig (Halti of Gentle Leader), slipketting, half-check (of halve slip), prikband, uitrollijn of showlijn. Ook kan het handig zijn als u een eigen favoriet speeltje van uw herder mee neemt.

Gelijktijdig wordt (zonodig door een gedragskeurmeester) naar het gedrag van de hond gekeken. Er wordt dan vooral op de lichaamstaal van uw herder tijdens het betasten en bijvoorbeeld het gebit tonen enz. gelet. Het gaat er dus niet zozeer om of uw herder uw commando’s goed kent, maar er wordt meer naar het totale gedrag van uw herder gekeken. Zo kan bekeken worden hoe uw herder reageert op bepaalde onderdelen van de exterieurkeuring, door het tonen van bepaalde signalen zoals stress, onzekerheid, angst, dominantie, ontspanning, etc.

Na afloop krijgt u direct te horen wat het oordeel is over uw hond.

Hiermee is het eerste deel van de “Inventarisatie voor fokgeschiktheid” compleet. Het tweede deel van de “Inventarisatie voor fokgeschiktheid” wordt gevormd door de zaken genoemd in de onderstaande “Regels voor Inventarisatie”

Fokken via de Raad van Beheer
De DHCN ondersteunt ook fokkers die via de Raad van Beheer fokken. Daarvoor is het nodig dat uw herder en de gekozen partner een NHSB Stamboom van de Raad van Beheer hebben. U kunt voor de afgifte van de stambomen terecht bij de Raad van Beheer. Hiervoor is een aanmelding bij de Raad van Beheer voldoende. De Raad van Beheer vraagt in dat geval om officiële HD en ED foto’s en de stambomen van de beide honden. 

De standaard eisen die de Raad van Beheer stelt om te mogen fokken zijn de minimale eisen voor wat betreft erfelijke afwijkingen en afstamming.

Wanneer u het nestje bekend wilt maken via onze DHCN website dienen de verplichte zaken zoals Stambomen en ED/HD gegevens en de officiële dekmelding en geboortemelding, zoals doorgegeven aan de Raad van Beheer, ook te worden doorgegeven aan de DHCN.

Regels voor Inventarisatie:
Om uw herder te laten inventarisatie voor een fokgeschiktheid dient u lid te zijn/worden van de Duitse Herder Club Nederland. 

Inventarisatie voor fokgeschiktheid is al mogelijk vanaf een leeftijd van tenminste 12 maanden. Op deze jonge leeftijd is een herder nog niet uitgegroeid waardoor de beoordeling van zowel het exterieur als het gedrag negatief kan worden beïnvloed. De optimale leeftijd voor een inventariastie is vanaf 15-16 maanden.

Vóór aanvang van de inventarisatie dient een volledig ingevulde aanvraag tot Inventarisatie Fokgeschiktheid’ aanwezig te zijn in de mailbox van het secretariaat. Indien dit niet lukt, dan graag het document uitgeprint via de post naar het secretariaat sturen o.v.v. ‘DHCN Inventarisatie’. Zonder deze aanvraag kan uw herder niet in de planning worden opgenomen.

De overige bescheiden ( kopie van het Stamboom / afstammingsbewijs,HD/ED beoordeling en uitslag gelopen show enz.) mogen ook op een later tijdstip aangeleverd worden. Dit betekent dus ook dat uw herder geïnventariseerd kan worden voordat de overige beoordelingen zijn uitgevoerd. Het fokcertificaat wordt echter pas afgegeven wanneer alle benodigde stukken en beoordelingen zijn ontvangen en in orde zijn bevonden!

De volgende stukken / beoordelingen zijn noodzakelijk voor het afronden van het fokgeschiktheid certificaat:

 • DHCN Aanvraag tot inventarisatie Fokgeschiktheid volledig invullen.
 • Stamboom/afstammingsbewijs van uw hond.
 • Een voldoende beoordeling van exterieur en gedrag
 • Ëén uitslag show certificaat met de kwalificatie G, ZG of U op leeftijd van minimaal 12 maanden.
 • Officiële HD & ED uitslag welke beoordeeld is door de Raad van Beheer.
  procedure voor het aanvragen van een HD & ED uitslag :
  ( Procedure Raad van Beheer beoordeling HD/ED foto’s 
  De procedure is recent (zomer 2016) gewijzigd: Ga naar de site van de Raad van Beheer, en maak een account aan. Kies een geaccrediteerde dierenarts(enpraktijk) laat de foto’s maken, en reken bij de dierenarts foto’s en beoordelingskosten (RvB) af. De beoordeling wordt naar het aangemaakte account gestuurd. Iedere maandag worden defoto’s beoordeeld, en verschijnt de uitslag op het account op maandagavond.)

Locatie inventarisatie
De inventarisatie vindt op afwisselende beschikbare locaties plaats, afhankelijk van het aanbod van aan te keuren honden. Informatie over de locatie van een volgende aankeuring vindt op de pagina aanmelding inventarisatie zodra deze is vastgesteld.

Opgeven voor inventarisatie 
Kan door middel van het invullen van een DHCN Aanvraag tot Inventarisatie Fokgeschiktheid. Kijk voor beschikbaarheid op de pagina aanmelden. Hierin graag alle vragen beantwoorden, opslaan, uitprinten en opsturen of inscannen en mailen naar de DHCN afdeling fokzaken. De overige bescheiden kunt u tegelijkertijd (indien al aanwezig) ingescand meezenden.

Als u het formulier /de formulieren liever via de post wilt verzenden dan kunt u dit sturen naar het 
DHCN afdeling fokzaken: 
Rijksstraatweg 431, 
2245 AB Wassenaar, 
onder vermelding van: Inventarisatie Aankeuring DHCN.

De kosten voor de aankeuringsdag worden vermeld op de kostenpagina. 
Dit bedrag bij voorkeur vooraf overmaken op de rekening van de DHCN, eventueel is betalen op de dag zelf ook mogelijk.

Voor de kosten voor het behaalde “Certificaat van Fokgeschiktheid” (Of voorlopig “Certificaat van Fokgeschiktheid”) ontvangt u een factuur als het certificaat wordt afgegeven.

Voor de gegevens voor het overmaken van de kosten:zie eveneens kostenpagina.

De DHCN organiseert regelmatig een Inventarisatie-dag al naar gelang het aantal aanmeldingen.