Kosten

Kosten overzicht DHCN

Onderstaande tabel geeft de vergoedingen die de DHCN vraagt voor haar diverse diensten.

Omschrijving Bedrag
Contributie, inclusief automatische incasso *) € 20,–
Contributie zonder automatische incasso € 25,–
Contributie gezinslid € 2,50
Fokgeschiktheid keuring (inventarisatie) € 25,–
Fokgeschiktheid Certificaat € 15,–
voorlopig Fokgeschiktheids Certificaat € 15,–
Kennelnaam / Erkenning Certificaat € 25,–
Kennelnaam / Erkenning Certificaat met overname Nederlands Certificaat € 10,–
DHCN Stamboom per hond
Correctie Stamboom per hond (Alleen op verzoek fokker, voor wijziging ten opzichte van eerder verstrekte en verwerkte gegevens)
€ 15,–
€ 5,–
Nestcontrole door bestuur/nestcontroleur, kosten per pup (minimum € 15,-) € 5,–
extra exemplaar Herderleven (indien voorradig): niet leden € 5,95
extra exemplaar Herderleven (indien voorradig): leden € 3,95
boekje Herderpup € 3,95

*) Elke DHCN Fokker mag een nieuwe pup eigenaar het eerste jaar lid maken