Archief nieuws

19 april.

Het bestuur, de show commissie en alle vrijwilligers hebben genoten van de Final DHCN Show.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun deelname en aanwezigheid.

Alle deelnemers van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten.

Nakomelingen klas:

1: Jeugdklas nakomelingen Knightwatch’s

2: Puppen klas nakomelingen joyful Doenja’s home

Puppenklas reuen

1: Arlan Amin of joyful Doenja’s home

2: Asli Amigo of joyful Doenja’s home

3: Gaudi Chivas von Steineck (gedeelde 3e plaats)

3: Xavier van t Beregoed  (gedeelde 3e plaats)

Jeugdklas reuen

1: Walt van het Wolvenest

2: Egon-Falco van de Voorhorsthoeve

3:  Duro El Mas Bueno Fidelis

4: Knightwatch’s Athos

Tussenklas reuen

1: Unchained-Wolf vom Hof Grebe

Knuffelklas reuen

1: Knightwatch’s Aragorn-Haakon

Openklas reuen

1: Devil von Camelot BOB / BIS

2: Rakim’s Chen von Excalibur res BOB

3: Yuanto-Wolf vom schwarzen Traum

4: Blake vom Bernsteinauge

Jongste pupsklas teven

1: Willow vom Weltwitz BOB

2: Acun-Zazoe Van ‘t  Drielse Veld Res. BOB

3: Bella van der Heigrave

4: Xita van het Wolvennest

Puppenklas teven

1: Angel of Wassenaer’s Machidiël-Donna

2: Angel of Wassenaer’s Metatron-Fjärde BIS/BOB

3: Didi van de Peelbloem

4: Alima Ilonka of joyful Doenja’s home

Jeugdklas teven

1: Enjoy-Kely van de Voorhorsthoeve

2: Gaitlynn-Faya of Megan’s Pride

3: Woulfen van het Wolvennest

4: Viera du Fonds des Aulnes

Tussenklas teven

1: Lady Layka van het Oudduitse Herderparadijs

2; Elle Lena Je n’ai rien oublié

3: Flair-Muis of Megan’s Pride

4: Flynn-Ziva of Megan’s Pride

Openklas teven

1: Balance-Winter van de Hoogenweg BOB/res.BIS

2: Dances with Wolves-Lynn of the Dutch Victory res. BOB

3: Charu-Joy von Camelot

4: Greta vom Altdeutchen Eck

***

BIS

Devil von Camelot

res. BIS

Balance-Winter van de Hoogenweg

***

Kind/Hond Parade

1 Stijn met Archie

2 Charlie met Donna

3 Amber met Amigo

4 Anne met Bella

5 Naomi met Didi

6 Brenda met Alien

Voor de sfeerimpressie klikt u op onderstaande linken.

Foto’s Harry Bogaart

Foto’s Joke van Eimeren

Foto’s Lex van Eimeren

Foto’s Johan Schuurman

Foto’s Marja Opdam


07 april

Mooi he……wordt u de BIS?

De inschrijving sluit vandaag.


04 april

De pupinfo is weer bijgewerkt!

&

Friend Faelan Giants May Be’s Place

Een prachtige beer heeft zich als nieuwe dekreu gemeld.

Kijk snel op de dekreuen pagina voor zijn gegevens.


02 april

U kunt zich nog een paar dagen inschrijven voor de spetterende DHCN voorjaarsshow.

Zondag 7 april sluit de inschrijving!


24 maart

23 maart 2019 mag in de geschiedboeken worden weggeschreven als een historische dag binnen de kynologie. Na een intensieve voorbereiding en de inzet van een groot aantal vrijwilligers is de DHCN met de LSOHV een fusie aangegaan. Beide verenigingen, unaniem gesteund door een fiks aantal leden, gaan samen verder onder de naam LSOHV en hebben afgesproken de belangen van de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar alsmede de belangen van haar fokkers en leden met volle inzet te behartigen. In een voortdurend aanscherpend kynologisch landschap zal de LSOHV met zo’n slordige 800 leden en 70 fokkers een niet te missen partij zijn, die daar waar nodig present zal zijn om die belangenbehartiging ook echt waar te maken. De nieuwe LSOHV zal met 7 bestuurders, een samenstel van de besturen uit de fusie, nog meer in staat zijn om de leden te bedienen, evenementen te organiseren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen die onder andere de gezondheid van de honden te goede zal komen. Kortom een prachtige dag.

Natuurlijk zal er nog het nodige moeten gebeuren om de vereniging volledig functionerend te krijgen. Notarieel zal er een en ander moeten gebeuren en ook zullen de financiën op een verantwoorde wijze moeten worden ingebed. Daarnaast zullen er voorstellen worden gemaakt op diverse onderwerpen om ze in mei voor te leggen aan de leden waarbij uiteraard in zal worden gegaan op de in de reglementen ontdekte verschillen en de wijze waarop gedacht wordt deze verschillen te kwijten.

Maar eerst willen we vieren wat in de kynologie vaak niet mogelijk is gebleken namelijk een fusie tussen twee goed functionerende verenigingen gesteund door een unanieme stemming van de leden.

Een boven omschreven succes is niet mogelijk zonder de inzet van personen waarbij de inzet van sommigen van extra groot belang zijn. En is het daarom dat het bestuur (in de nieuwe samenstelling) heeft gemeend een van de grondleggers van de DHCN te benoemen tot lid van verdienste voor zijn jarenlange inzet. Helaas was het voor hem niet mogelijk bij de vergadering aanwezig te zijn maar de bekendmaking vond plaats onder goedkeuring en luid applaus van de aanwezigen. We danken Ton Opdam en hij kan binnenkort een bestuurlijke afvaardiging verwachten die hem de bijbehoren penning en certificaat zullen overhandigen. Dank Ton.

Het bestuur van de LSOHV

Marcel Slooter, Carina Plokhaar, Carin Peletier, Monique van Assen, Johan Sluijer, Esmee van Beek en Johan Schuurman


19 maart

De pupinfo is weer bijgewerkt


19 maart

Jan Piet Eschauzier heeft zich aangemeld als nieuwe fokker.

Oudduitse Herder Kennel ‘De Koekenberg’

De DHCN heet Jan Piet van harte welkom en wenst hem en Faya veel geluk.


19 maart

Wandeling Haringvlietstrand op 30 maart

Het Haringvlietstrand is achter de Deltawerken, waardoor het water zoet is.

De wandeling is over het Quackstrand en aansluitende duinen bij de Haringvlietdam nabij Hellevoetsluis. Het is een heen en terug wandeling, met een totale lengte van iets meer dan 4 km, die begint op het strand langs het Haringvliet (zoet water) en daarna verder gaat over een pad door de duinen. De honden mogen direct vanaf de parkeerplaats los en mogen ook de gehele wandeling los blijven. Onderweg zijn er meerdere kleine strandjes en de honden die van zand en water houden kunnen hun hart hier ophalen. De wandeling is helaas NIET geschikt voor pupmobielen i.v.m. veel mul zand en steile stukken in de duinen. Mensen met jonge honden en puppen kunnen er voor kiezen om op het strand te blijven totdat de groep weer terug is. De totale duur van de wandeling zal tussen de 1,5 en 2 uur zijn.

Uiteraard dient u uw hond onder controle te hebben als er andere honden of wandelaars in de buurt zijn. Indien nodig de hond even aanlijnen tot de “kust veilig” is. Het maximum aantal honden is om die reden, 3 per “stel”, komt u alleen, dan is 2 honden het maximum.

We verzamelen vanaf 13.15 uur en de wandeling start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats.

Adres start en eindpunt: 
Oever 1 3221 AA Hellevoetsluis

Aanmelden via e-mail bij Marcel (marcelslooter@gmail.com).

De eetgelegenheid is aan het einde van de wandeling bij strandtent ‘The Shamrock Inn’.

Route beschrijving:

Volg de A15 vanaf Rotterdam tot voorbij Rozenburg. Neem vlak na de Thomassentunnel afslag 12 richting Hellevoetsluis (N57). Deze iets meer dan 12 km volgen tot de laatste rotonde voor de haringvlietdam. Hier links (N497), en bij de eerst volgende rotonde rechts en dan direct weer rechts, om daarna parallel aan de N497 te gaan rijden. Hierna rechtdoor blijven rijden tot vlak voor de haringvlietdam, aan de linkerzijde is dan de parkeerplaats. Het Quackstrand staat vanaf de N497 ook reeds op bordjes aangegeven. Wanneer u uit de richting van Stellendam komt over de N57 neem dan de eerste rotonde rechts na de haringvlietdam. Hierna dezelfde route volgen zoals hierboven is beschreven.


12 maart

De keurmeesters zijn bekend.

De reuen worden gekeurd door Judith Pit

De teven worden gekeurd door Heidi Bogaart


11 maart

De pupinfo is weer bijgewerkt


08 maart

De pupinfo is weer bijgewerkt.


02 maart

Peter Gaasterland heeft zich aangemeld als nieuwe fokker.

Oudduitse Herder Kennel ‘van het Norgerholt’

De DHCN heet Peter van harte welkom en wenst hem en Jara veel geluk.


21 februari

De pupinfo is weer bijgewerkt


20 februari

Namens de besturen van de DHCN en de LSOHV mag ik u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergaderingen van 23 maart 2019 alwaar de leden zich mogen uitspreken over het samengaan van de beide verenigingen. Het is misschien goed om alvast een toelichting te geven over de wijze waarop, hoe en op welke wijze we denken een fusie te bewerkstelligen.

De DHCN en de LSOHV zijn na aan elkaar verwant, sterker nog de LSOHV is ooit afgesplitst van de DHCN. Het heeft weinig zin om terug te kijken waarom, maar vastgesteld kan worden dat de verenigingen nauw aan elkaar verwant waren dat zelfs de statuten en het huishoudelijk reglement nagenoeg hetzelfde waren. In de loop van 2018 is het zelfs zover gekomen dat de reglementen op elkaar zijn afgestemd en soms uitgebreid zoals het ledenconvenant dat haar intrede deed bij de DHCN.

Natuurlijk waren er verschillen en is er gekeken waar die zaten en waar deze aangepast zouden moeten worden.

Onlangs publiceerde de oud-voorzitter van de DHCN een stuk van (oorspronkelijk van de Duitse Herder Database) omtrent het juiste en onjuiste gebruik van DNA testen. Voorwaar een prima stuk dat ook ten grondslag ligt aan het fokbeleid van de LSOHV en een van de redenen waarom aansluiting op dit moment nog niet mogelijk is bij de Raad van Beheer. Het fokbeleid van de LSOHV is getoetst door medewerkers van het ministerie en wordt gezien als het meest vooruitstrevende fokbeleid in Nederland. Het is mooi dat we kunnen vaststellen dat de denkrichting wat dat betreft eensluidend is voor zowel de LSOHV, de DHCN en oud-bestuurders van de DHCN.

Dus er ligt een mooie basis om met elkaar in zee te gaan maar natuurlijk vraagt dit om waarborgen. Zo zal een deel van het bestuur van de DHCN plaats nemen in het uit te breiden ‘nieuwe’ LSOHV om te waarborgen dat er evenwichtig en verantwoordelijk zal worden omgegaan met de belangen van de leden. Ter bescherming van de belangen van de leden zal in mei 2019 een Algemene Ledenvergadering worden belegd waarin de leden de plannen voor de toekomst kunnen toetsen en daar waar nodig bijsturen. Het democratisch gehalte van de vereniging is gewaarborgd en een ALV is uiteindelijk het sturende mechanisme in een vereniging en het bestuur krijgt mandaat om het uit te voeren.

Voor de goede orde is het belangrijk om op te merken dat beide verenigingen nagenoeg even groot zijn in ledenaantallen en qua financiën. Beide verenigingen brengen dus stoffelijk gezien evenveel in. Dat daar zorgvuldig en in alle openheid mee om moet worden gegaan is duidelijk. Zo zal de DHCN in de loop van 2019 haar financiële huishouding, na controle van een commissie en een financieel deskundige, aan de gezamenlijk rekening toevoegen. Ook de financiën van de LSOHV zal voor de samenvoeging in kaart worden gebracht en gecontroleerd door een commissie en een financieel deskundige. Zoals een goede vereniging betaamt zijn de financiële stukken inzichtelijk op de ALV en voldoen aan de voorgeschreven statutaire verplichtingen. Hierbij kan worden opgemerkt dat de financiële huishouding van de LSOHV wordt verricht in een professioneel boekhoudprogramma dat natuurlijk ook ter beschikking komt van de ‘nieuwe’ LSOHV

Er is in de aanloop naar deze fusie gevraagd naar het verenigingsblad van de DHCN omdat er twijfels waren of deze zou blijven bestaan na de fusie. Wat dat betreft kunnen de leden gerustgesteld worden want ook de LSOHV heeft een full color verenigingsblad dat 3 keer per jaar uit komt en daar zal dus niets aan veranderen anders dan dat de oplage zal verdubbelen. Er is trouwens een redactie beschikbaar die professionaliteit waarborgt en voor interessante artikelen zorg draagt.

Dan is het misschien goed om nog even te kijken naar een grove planning die zeker nog verder zal worden uitgewerkt. Er zullen per jaar meerdere shows worden georganiseerd die we trachten geografisch zo te doen dat het voor iedereen mogelijk is om een show te bezoeken. Ook zal er gewandeld worden en ook hier zullen we proberen plaatsen te vinden in heel Nederland zodat ook daar voor iedereen een mogelijkheid ligt om mee te doen. Belangrijk zijn ook de plannen om leden, zeg maar de niet show liefhebbers, te verblijden met activiteiten die leuk zijn om aan mee te doen en waar baas, hond en kinderen zich op kunnen verheugen.

Niet alles is uitgewerkt maar achter de schermen wordt hard gewerkt, zo ook aan de toekomst van de vereniging en haar plaats in de kynologie.

Nederland verandert in haar politieke besluiten aangaande de honden in Nederland. Een verplicht Europees Paspoort, gesealde delen in het paspoort waren een eerste aanzet en er zullen nog vele maatregelen volgen. Zo zal er, is de verwachting, binnen niet al te lange tijd een verplichte chipregistratie worden ingevoerd en zal het besluit Houders van Dieren stringent worden aangepast waarbij Dierenartsen een cruciale rol gaan spelen. Een grote database voor chipregistratie in combinatie met het vastleggen van erfelijke ziekten per hond en per ras. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk welke rol de Raad van Beheer in het geheel zal gaan spelen maar de vereniging zal dit nauwlettend in de gaten houden en daar waar nodig zichzelf uitnodigen om mee te praten. Een belangrijke rol voor een rasvereniging met een groot ledenaantal en natuurlijk een groot potentieel aan fokkers. Meepraten is uiteindelijk mee bepalen hoe het beleid eruit zal gaan zien. Om tafel met de staatssecretaris ligt in het verschiet.

Er is vaak beweerd dat vooral de bloedgroep LSOHV een fervent tegenstander zou zijn van aansluiting bij de Raad van Beheer maar dit moet met klem worden tegengesproken. Zodra er mogelijkheden zijn om het ras de ‘Oudduitse Herder’ onder te brengen en er geen gevaar is dat er ingeboet moet worden op het ‘breed fokken’ (denk hierbij even aan het bericht van de oud voorzitter van de DHCN) dan lijkt aansluiting bij de Raad van Beheer een reële mogelijkheid.

Het is een wat uitgebreid stuk geworden maar we wilden u niet onvoorbereid uitnodigen.

Namens de beide besturen van DHCN en LSOHV nodig ik u uit om de vergadering bij te wonen en vooral om mee te denken hoe we ons mooie ras nog beter ten dienst kunnen zijn.

Johan Schuurman
Beschikbaar voorzitter voor de nieuwe LSOHV


19 februari

de pupinfo is weer bijgewerkt


14 februari 

Zondagmiddag 3 februari 2019 om ongeveer 13.30 uur, plaats Elburg, lokaal van de Hondenvereniging Elburg. De kachel snort lekker en de eerste leden van de DHCN komen binnen voor hun Algemene Ledenvergadering. Dampende koffie en op de tafels staan lekkernijen zoals cup cakes en andere deegwaren. Het is een geroezemoes van jewelste als Marcel de denkbeeldige hamer laat neerkomen. Exact 14.00 uur start de vergadering met het agendapunt de fusie tussen de DHCN en de LSOHV. Alle stoelen zijn bezet en de opkomst is groter dan verwacht. Er is aandacht voor de ingekomen stukken en er wordt gezamenlijk besloten deze ook nog eens voor te leggen in de volgende, beslissende, vergadering in maart. Alle aanwezigen zijn het eens, een gezamenlijke vereniging kan meer betekenen voor het ras, haar fokkers en haar leden dan twee afzonderlijk clubs. Unaniem, dat is mooi en een tijdje later verlaten blijde gezichten de vergaderruimte om vervolgens toegang te bieden aan de leden van de LSOHV. Belangstellende DHCN leden mogen blijven maar het hoeft niet.
Voorzitter Johan van de LSOHV neemt dezelfde denkbeeldige hamer ter hand en opent de vergadering. Er speelt zich eenzelfde scenario af. De aanwezigen zien allemaal het voordeel van een gezamenlijke vereniging en dus ook hier unanimiteit.
Het zit erop. De ruim vertegenwoordigde leden van beide clubs zien het helemaal zitten en kijken vol vertrouwen uit naar de tweede vergadering in maart, welke statutair noodzakelijk is.
Plannen zijn mooi maar zien dat plannen kunnen rekenen op steun zijn nog veel mooier. Groen licht voor de commissies die zich bezig gaan houden met het fijn slijpen en afstemmen en dan op naar maart. Natuurlijk krijgen de leden wederom een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn en ons te helpen een vereniging op te zetten die naast een uitstekend beleid ook laat zien dat samengaan de gemeenschapszin voedt en ruimte biedt aan de denkbeelden van haar leden en daarnaast ook nog een grote portie gezelligheid.

Besturen van de DHCN en LSOHV


10 februari

Wandeling Kozakkenput, Soesterberg – Zondag 24 februari 2019
Georganiseerd door Carin Peletier

Zondag 24 februari organiseert Carin Peletier een wandeling in de Kozakkenput in Soesterberg.
De Kozakkenput is een natuurgebied bij Zeist, ten zuiden van Soesterberg en ten noordoosten van Zeist, in de provincie Utrecht en bestaat uit een jong gemengd bos met veel grove dennen. Oude lanen van beuken en Amerikaanse eiken doorsnijden het terrein.
Vanaf 13.45 uur parkeren en verzamelen we op de Kampdwarsweg 7, 3707 JZ Zeist, aan het eind van de weg in het bos.
Om 14.00 uur starten we met een ongeveer anderhalf uur durende wandeling.
Na afloop is er gelegenheid om, op eigen kosten, gezellig nog wat na te praten bij Eethuis de Stoeterij, Amersfoortsestraat 91 a, 3769 AH te Soesterberg (ongeveer 7 minuten rijden met de auto).

Wilt u meewandelen? Geef u dan op via de mail bij Carin Peletier secretaris@lsohv.nl
Voor eventuele vragen kunt u haar bereiken op 06-47008517.


27 januari

Sita zoekt een nieuw gouden mandje

Update, Sita is herplaatst!!

26 januari

De wandel agenda voor 2019 is compleet!


23 januari

De pupinfo is weer bijgewerkt


17 januari

De pupinfo is weer bijgewerkt


23 december

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 3 februari 2019
Voor velen van u zal het geen nieuws zijn dat de besturen van de DHCN en de LSOHV hebben besloten om met elkaar te fuseren.
Natuurlijk kan dat niet zonder de formele gang zoals beschreven in de statuten en een en ander aan de leden voor te leggen. 
De vergadering zal gehouden worden in Elburg op het terrein van de Hondenvereniging Elburg, J P Broekhovenstraat 38 8081 HC Elburg. Aanvang 14.00 uur
In verband met de catering verzoeken wij uw komst tijdig te melden aan de secretaris via de mail. secretaris@dhcn.nl
Namens het bestuur van de DHCN
Marcel Slooter (voorzitter)
Carina Plokhaar (secretaris)

12 december

Dex is herplaatst!!


10 december

Een delegatie van de besturen van de DHCN en de LSOHV zijn zondag 9 december 2018 voor een tweede keer bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we de leden van beide verenigingen beter kunnen bedienen vanuit de gedachte verder te gaan als één geheel. Aangezien de doelstellingen van beide verenigingen naadloos op elkaar passen is het niet meer dan logisch om samen verder te gaan. Onder de afspraak met elkaar te bedenken hoe dit gestalte zou moeten krijgen, was consensus het sleutelwoord. Geen kwestie van meerderheid maar elkaar overtuigen met argumenten en dan gezamenlijk een standpunt bepalen. Het was naast zinvol ook nog eens gezellig met openheid naar elkaar en respect.

Bewust van het feit dat een vereniging er is voor de leden en de aangesloten fokkers, waarbij de gezondheid van de Duitse Herder Langstokhaar en de Oudduitse Herder een bovenliggende doelstelling is, zullen de besturen van beide verenigingen aan de leden een aantal voorstellen doen.

Allereerst een voorstel om een fusie te bewerkstelligen waarbij er een nieuwe vereniging ontstaat met zeven bestuursleden. Er is lang nagedacht over de naam van de vereniging. Al wikkende en wegende zal worden voorgesteld om de naam LSOHV te gebruiken omdat deze naam het meest de lading dekt en om kapitaalvernietiging te voorkomen. Toch zal er sprake zijn, gevoelsmatig, van een nieuwe vereniging met een samengesteld bestuur en een nieuw elan.

De leden zullen in het begin van het komende jaar worden uitgenodigd voor ledenvergaderingen die nodig zijn om de voorstellen te wegen en daarover te stemmen.
In de tussentijd zullen werkgroepen een aantal zaken gaan voorbereiden. Onderwerpen zullen o.a. zijn:

  • Afstemming van reglementen en formulieren op de nieuwe situatie.
  • Afstemming op gebieden welke te maken hebben met gezondheid en ras standaarden
  • Afstemming op het gebied van evenementen waaronder shows en workshops
  • Onderzoek naar integratie van de databases onderling en inventarisatie van wensen
  • Afstemming financiële huishouding en voorbereiding op de nieuwe situatie
  • Het zoeken van contact met de overheid en aanverwante organisaties om de belangen van de vereniging en haar leden beter te kanaliseren
  • Onderzoek naar verbetering van de röntgenologische testen en mogelijke centralisatie voor leden van de vereniging alsmede het kostenaspect (prijsafspraken)

Uiteindelijk zal een en ander worden gevat in een meerjarig beleidsplan waar de leden natuurlijk ruimschoots in de gelegenheid worden gesteld om het daar over te hebben.

Natuurlijk is ook besproken hoe de nieuwe vereniging zich gaat verhouden tot de andere bestaande verenigingen. Vooralsnog staat het anderen vrij om aan te haken en mee te praten over dit initiatief met hetzelfde enthousiasme als de liefhebbers die vandaag aan tafel zaten.

Maj Opdam, Carin Peletier, Marcel Slooter, Esmee van Beek, Carina Plokhaar en Johan Schuurman (werkgroep fusie)


02 december

De pupinfo is weer bijgewerkt

Bij kennel Maneskinn’s hebben er geslaagde dekkingen plaatsgevonden tussen Baluga en Pato28 november

Op zondag 16 december sluiten we aan bij de uitzwaai wandeling van de LSOHV.

Wandeling in Ommen – georganiseerd door Carin Peletier en Monique van Assen

Het bestuur leek het leuk om een Uitzwaai Wandeling 2018 te organiseren.
Waar kan dat beter dan in de Ottemenisten in Ommen met als begin- en eindpunt ons favoriete Cafe Calluna, Stouweweg 5, 7731 RW te Ommen waar onze honden altijd welkom zijn.
We verzamelen om 14.15 uur waarna om 14.30 uur de wandeling door bos en over zandvlaktes start. Rond 16.00 uur zijn we terug bij het Cafe.
Cafe Calluna zorgt voor een gezellige sfeer met lichtjes en buitenkachels en natuurlijk zullen de schalen met oliebollen niet ontbreken. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Wilt u mee wandelen en met ons terugkijken op 2018 en dit jaar uitzwaaien?
Geef u dan via de mail op bij Carin Peletier secretaris@lsohv.nl


16 november

Zaterdag 17 november 2018

Wandeling De Elzen Dordrecht – georganiseerd door Celia Stok

Graag wandelen we op deze zaterdag met jullie in natuurgebied de Elzen, onderdeel van de Biesbosch in Dordrecht. In verband met de Sinterklaas intocht verzamelen we wat later dan normaal, om 14:45 uur op de parkeerplaats aan de Noorderelsweg 6, 3329 KH te Dordrecht. Let op! Bij de eerste parkeerplaats rechtsaf slaan, dit is de parkeerplaats voor de parkeerplaats van Eetcafé de Viersprong, waarna we om 15:00 uur zullen gaan wandelen. De route zal van een stuk bos, over het veld en dan weer via het bos terug lopen.

Na afloop is er de gelegenheid om op eigen kosten nog een drankje te gaan doen.

Wil je gezellig meelopen? Meld je dan aan bij Celia de Lange, celiastok@gmail.com of 0610327991.


05 november

Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap. 
Deze wijsheid van de Griekse Filosoof Epicurus is zeker van toepassing op de samenkomst van vier bestuursleden van de DHCN en de LSOHV op zondag 4 november 2018. 
Wat startte als het voorzichtig aftasten wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen, eindigde in een principe afspraak om de krachten te bundelen om nog beter het ras ‘de Oudduitse Herder’ te kunnen vertegenwoordigen. Puur geredeneerd vanuit de belangen van deze prachtige honden, hun fokkers en hun eigenaren zal een werkgroep bestaande uit bestuurders van de DHCN en de LSOHV gaan onderzoeken en rapporteren hoe de twee verenigingen in elkaar kunnen worden geschoven. Een voorstel daartoe zal uitgewerkt worden en voorgelegd aan de leden van de beide verenigingen. Samen sterker en beter in staat om in de veranderende wereld van de kynologie de belangen te behartigen, in gesprek te gaan met de overheid en het hoofd te bieden tegen elke vorm van wildgroei. Natuurlijk is de NODHV ook uitgenodigd om mee te praten en mee te doen maar zij wezen dit resoluut af. De DHCN en de LSOHV zijn er wel klaar voor en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
Unus pro omnibus, omnes pro uno


04 november 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt


28 oktober 2018

Gustav is herplaatst!!!


23 oktober 2018

We zijn verheugd te kunnen melden dat de DHCN & LSOHV als eerste samenwerkingsproject de inventarisatie cq aankeuring gezamenlijk willen gaan oppakken.
Op 3 november organiseert de LSOHV een aankeuring te Amersfoort.
Voor de planning en het adres zie https://www.lsohv.nl/aankeuring-planning/
De DHCN fokkers kunnen zich aanmelden via inventarisatie@dhcn.nl.
Het formulier vindt u hier

13 oktober 2018

Er zijn weer 2 knappe heren aan de dek-reuen lijst toegevoegd.

Oudduitse Herder Kennel van de Victory presenteert:

Ringo-River vom Hof Grebe & Fix-Floyd vom Altdeutschen Eck

 


In oktober is er geen wandeling helaas.

In november haken wij gezellig aan bij de wandeling van onze zustervereniging de LSOHV.

De verenigingen lopen dan gezamenlijk de wandeling in De Elzen, Dordrecht.


7 oktober 2018

Inmiddels is de wandeling in Katwijk geweest, een heerlijk ontspannen wandeling.

De foto’s spreken voor zich

Ook is de pupinfo  weer bijgewerkt.

Bij kennel de Haere’s hebben er geslaagde dekkingen plaatsgevonden tussen Xola en Pato.

Pato & Xola

En bij kennel of Koda’s Place zijn er weer prachtige pups geboren, er zijn nog pups beschikbaar.


 

21 september 2018

Wandeling Katwijk op 23 september gaat NIET door ivm verwachte herfststorm.

We schuiven de wandeling een weekje op, 30 september bent u van harte welkom om gezellig met z’n allen van Katwijk naar Noordwijk te wandelen.


15 september 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt.

Trotse mama Flicka met haar prachtige pups.

De statuten en reglementen zijn ook aangepast naar aanleiding van de ALV en ook het ledenconvenant is toegevoegd aan die pagina.


12 september 2018

Herplaatser Kay heeft een nieuw gouden mandje gevonden, wij wensen de baasjes sterkte met het afscheid en Kay heel veel geluk bij zijn nieuwe baasjes.

De pupinfo is weer bijgewerkt.

Mama Bentley en haar pups

03 september 2018

De schildklier en gedrag – Lezing voor professionals en serieus geinteresseerden

Wegens succes herhaald: Lezing schildklier en gedrag: zondagmiddag 9 september in Zeist

Schildklier en gedrag, door Petra Driesen, holistisch gedragstherapeut en kPNI therapeut humaan en veterinair Veel gedragsproblemen kennen een fysieke oorzaak. Een vaak voorkomende oorzaak is een niet goed functionerende schildklier. De schildklier heeft een enorme invloed op de emoties en gedrag. Je kunt hierbij denken aan milde tot zeer ernstige gedragsproblemen zoals onzekerheid, angst, paniekstoornissen en agressie. Daarnaast kan de schildklier aanleiding geven tot fysieke aandoeningen zoals gewrichtsproblemen, huidklachten en pijnklachten. De diagnose is lastig te stellen, een bloedonderzoek leidt zelden tot een juiste diagnose. Bij mensen kunnen deze problemen zelfs tot suÏcidaal gedrag leiden. De hoogste tijd dus om deze problematiek te onderkennen en herkennen. Een 4,5 uur durende zeer boeiende lezing waarin de laatste wetenschappelijke inzichten aan bod komen.
De opgedane kennis is van toepassing op je eigen dier of honden die in jouw praktijk komen. Kosten: € 65 per persoon, 2e persoon € 55.

Zondagmiddag 9 september van 13.30 – 18.00 uur in Zeist. Aanmelden via: info@hondenschoolpetradriesen.nl


03 september 2018

Kay zoekt een nieuw gouden mandje


01 september 2018

De vakantie periode is voor de meeste mensen weer voorbij, het lieve leventje is weer begonnen. Wij gaan weer hard aan de slag om alle zaken bij te werken, via de nieuwspagina en FB houden we u op de hoogte.

De herplaats pagina is weer bijgewerkt.

JayJay is op zoek naar een nieuw gouden mandje

En de familie Hoogvliet is op zoek naar een herplaatser.

De pupinfo wordt komende week bijgewerkt.


31 juli 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt

Fee & Jace zijn de trotse ouders geworden van de Magic 9, 8 teefjes en 1 reu


31 juli 2018

Herplaatser Nala houdt haar eigen gouden mandje.

Haar baasjes hebben besloten om haar niet te herplaatsen.


23 juli 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt

Op 16 juli zijn Doenja en Artus de trotse ouders geworden van 9 pups!

Er zijn nog reutjes beschikbaar.

Bacira en Barney verwachten pups in augustus


19 juli 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt

Op 1 juli zijn Dede en Draco de trotse ouders geworden van 5 reuen en 2 teefjes in de kleuren zwart-bruin en grauw.

Er zijn nog 2 grauwe reutjes beschikbaar

 

 

16 juli 2018

Update!

James houdt zijn eigen vertrouwde mandje.
Zijn baasjes hebben besloten hem niet te herplaatsen.

15 juli 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt

In de laatste week van juni heeft er een geslaagde dekking plaats gevonden tussen Blacky (Jill-Blacky van het Oudduitse Herderparadijs) en Chadow (Chadow van Ingha’s Erf)


15 juli 2018

Vanwege de vakantie periode gaat de wandeling van 21 juli niet door!

De DHCN wenst iedereen een hele prettige vakantie en misschien tot ziens op 23 september in Katwijk.


11 juli 2018

Sjaak Driece heeft zich aangemeld als nieuwe fokker.

Oudduitse Herder Kennel ‘Blacky van der Beukelaer’

De DHCN heet hem van harte welkom en wenst Sjaak en Blacky veel geluk.


11 juli 2018

Herplaatser Nala zoekt een werklustig baasje


30 juni 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt

Doenja & Artus verwachten midden juli pups.


25 juni 2018

Helaas gaat het fokkersoverleg van 1 juli aanstaande niet door.

Er zijn te weinig aanmeldingen.

De ALV start, zoals eerder vermeld, om 14:00 uur.


25 juni 2018

Als een echte ballerina in een heus waterballet, zo liet deze Black Beauty zich prachtig fotograferen.

Klik op de foto’s voor een vergroting.

Heeft u ook zulke prachtige foto’s van uw viervoeter(s) deel ze via de redactie en dan zetten wij ze in het zonnetje


24 juni 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt

Fee & Jace verwachten eind juli pups.


20 juni 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt.

Yumi en Abel zijn de trotse ouders geworden van 12 pups

 


20 juni 2018

Een heerlijk ontspannen wandeling in de Soesterduinen met een ontzettende leuke groep mensen en honden.

Wilt u ook nog even meegenieten, Joke en Lex hebben beide een prachtig album gemaakt.

Klik op de foto voor het verslagje en de albums.


15 juni 2018

Sabine Jager heeft zich aangemeld als nieuwe fokker.

Oudduitse Herder Kennel ‘joyful Doenja’s home’

De DHCN heet haar van harte welkom en wenst haar en haar Doenja veel geluk.


15 juni 2018

James zoekt een nieuw gouden mandje


06 juni 2018

Beste leden,

Het bestuur van de DHCN nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene ledenvergadering (ALV) op zondag 01 juli 2018.

Locatie, Boerderij de Stoethoeve, Birkstraat 131 3768 HE Soest.

We starten om 14.00 uur.

Op de ALV komen enkele wijziging in de samenstelling van het hoofdbestuur aan de orde. Zoals eerder aangekondigd heeft Peter van de Wiel het bestuur verlaten. Het bestuur is verheugd om aan te kunnen kondigen dat er in de persoon van Marcel Slooter een opvolger is gevonden. Daarnaast heeft Lisette Franke zich gemeld voor de functie van penningmeester. Het bestuur zal deze 2 kandidaten aan de ALV ter benoeming voordragen.

De voorlopige agenda is in deze uitnodiging opgenomen.

Ook dit keer vraagt het bestuur jullie weer om op de ALV aanwezig te zijn en rekent op een grote opkomst.

Voor vragen over de ALV kunnen jullie terecht bij secretaris@DHCN.nl

 

AGENDA

Opening

Mededelingen van het bestuur of de leden

Vaststelling agenda punten en notulen 2017.

Ingekomen stukken en vragen

Financiele verslaglegging 2017

Verslag Kascommissie

Benoeming leden kascommissie

Jaarverslag 2017

Voorstellen worden later benoemd

Rondvraag

sluiting


06 juni 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt

In de laatste week van mei hebben er geslaagde dekkingen plaats gevonden tussen Fee (Angel of Wassenaer’s Fanuël-Fee) en Jace (Skipper-Jace Cookies Inc.) 

Begin mei hebben er geslaagde dekkingen plaats gevonden tussen Dede (Date Dream Giants May Be’s Place) en Draco (Draco von der Nibelungenburg) Dede is drachtig, de pups worden in de eerste week van juli verwacht.

Midden mei hebben er geslaagde dekkingen plaats gevonden tussen Doenja (Doenja Lyna of Black and White Island) en  Artus (Artus von der Pension-Fohlenhof


03 juni 2018

Op zondag 17 juni wordt er weer gewandeld, deze keer in de Soesterduinen samen met Lex en Joke.


01 juni 2018

Herplaatser Bondy

De baasjes van Bondy hebben besloten geen afstand van haar te doen.

Ze werken aan haar verlatingsangst samen met een gedragstherapeut.


29 mei 2018

Herplaatser Rowan zoekt een nieuwe gouden mand, Rowan is herplaatst!


29 mei 2018

De afgelopen dagen is het behoorlijk warm geweest, ook voor onze herders. Hoe warm hebben zij het eigenlijk en wat voor invloed heeft de vacht daarop.  Onder het kopje gezondheid hebben we een aparte pagina gemaakt voor alle info rondom de vacht.

Met dank aan Jet Bijen – Veldhoen voor een interessant en verhelderend artikel.

OVERVERHITTING DOOR EEN DIKKE VACHT?

Er bestaat veel onwetendheid over hyperthermie, of oververhitting bij dieren. In veel gevallen worden vachten afgeschoren, uitgedund of van de onderwol ontdaan.Ik wil graag een lans breken voor het behoud van een intacte vacht…Ik hoop dat dit onderbouwende verhaal duidelijk is voor professionele vachtverzorgers èn voor eigenaren… Lees hier verder


25 mei 2018

Herplaatser Bondy zoekt een nieuw gouden mandje

Herplaatser Jimmy heeft gelukkig een nieuw gouden mandje gevonden

 

21 mei 2018

Op 20 Mei om 10:00 uur klonken de eerste noten van Happy en zo werd de DHCN Pinkstershow geopend.

Happy, ontspannen, gezellig en een zonnetje, dat waren de kenmerken van deze show.

Uitslagen DHCN Pinkstershow 20 mei 2018.

Reuen

Jongste puppy klas
cat.nr 1 Unchained Wolf vom Hof Grebe Veel Belovend 1

Puppy klas
cat.nr 2 Elvis Falcon Je n’ai rien oublié Veel Belovend 1
cat.nr 3 Dreaming Daran of Koda’s Place Veel Belovend 2
cat.nr 33 Néron Aténher de La Horde du Loup Gascon Veel Belovend 3

Jeugd klas
cat.nr 6 Angel of Wassenaer’s Leiazel – Tygo Uitmuntend 1
cat.nr. 5 Angel of Wassenaer’s Librabis – Dollar – Bailey Uitmuntend 2
cat.nr. 4 Ice Road – Gio van de Victory Zeer Goed 3
cat.nr. 34 Caesar vom Haus Theobald Zeer Goed 4

Kind- Hond klas
Charlie met Sneezy Phoeko of the Heart of Lothian Eerste plaats

Open klas
cat.nr. 11 Blake vom Bersteinauge Uitmuntend 1 + Beste reu + BIS
cat.nr. 15 Angel of Wassenaer’s Jariël – Zorro Uitmuntend 2, + reserve Beste reu
cat.nr. 8 Sneezy Phoeko of the Heart of Lothian Uitmuntend 3
cat.nr. 13 Yuanto – Wolf vom Schwarzen Traum Uitmuntend 4

Teven

Jeugd klas
cat.nr. 19 Flynn – Ziva of Megan’s Pride Uitmuntend 1+ reserve Beste teef
cat.nr. 17 De Haere’s Fayah Uitmuntend 2
cat.nr. 20 Flair – Muis of Megan’s Pride Uitmuntend 3
cat.nr. 21 Ingwer – Dietske vom Altdeutschen Eck Uitmuntend 4

Tussenklas
cat.nr. 22 Handsome Haylee – Hope van de Victory Uitmuntend 1
cat.nr. 23 Chanty Op ’t Eiland van Dordt Zeer Goed 2

Open klas
cat.nr. 29 Je suis Nicky de la Legende du Loup Noir Uitmuntend 1+ Beste teef + reserve BIS
cat.nr. 26 Dances with Wolves – Lynn of the Dutch Victory Uitmuntend 2
cat.nr. 31 Beryl – Loulou Op ’t Eiland van Dordt Uitmuntend 3
cat.nr 30 Carice – Ebony Op ’t Eiland van Dordt Uitmuntend 4

BEST IN SHOW
Blake vom Bersteinauge: eigenaar K. Tetteroo/ M. Regtuit

Reserve BEST IN SHOW
Je suis Nicky de la Legende de Loup Noir: eigenaar J.Sluijer.

Namens de showcommissie van de DHCN van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten, fantastisch gedaan!
En ook voor degenen die dit jaar naast de prijzen vielen….het kan volgend jaar zomaar anders zijn….

Let op !!!!!
De volgende show in 2019 zal in het voorjaar zijn maar niet meer op 1e Pinksterdag.
Houd de nieuwsbrief in de gaten, er volgt zsm een datum.

Tot de volgende keer.
Groet Showcommissie

 

Wilt u ook even meespieken, klikt u hier voor de foto’s


15 mei 2018

Nog maar 5 dagen en dan is het weer zover, de DHCN Pinkstershow 2018.

Programma vanaf 08.30 uur:

Inschrijving bij het secretariaat

Opening om 09:55 met een vrolijk deuntje.

Voorwoord van het bestuur.

10.00 uur start keuringen:

Jongste Pupklas
Puppyklas
Jeugdklas
Tussenklas

Knuffelklas

PAUZE  van 12:30 uur tot 13:30 uur

Kind/ Hond parade (Ring 1)
Openklas
Veteranenklas

Het is moeilijk om een precieze tijdlijn aan te geven. Echter wij willen u verzoeken
om zelf ook de voortgang in de gaten te houden en ervoor te zorgen tijdig bij de ringen
te zijn.

Alle vrijwilligers zijn druk in de weer met de voorbereiding.

Wilt u nog mee doen, inschrijven kan nog op de dag zelf.

De honden uit de Openklas en de Veteranen & Castratenklas kunnen tot 12:30 uur aangemeld worden, zo kunt u nog een beetje uitslapen.

De showcommissie, keurmeesters en alle andere vrijwilligers zijn er al om 07:30 uur zodat alles klaar staat om er weer een succes van te maken.

Wij kijken uit naar een gezellige dag met prachtig weer in het vooruitzicht


12 mei 2018

Herplaatser Jimmy zoekt een nieuw gouden mandje


11 mei 2018We kijken terug op een ontzettende gezellige en geslaagde inventarisatie.


10 mei 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt.

Bliss en Hoppa zijn de trotse ouders geworden van 6 pups

  .

Evy en Filos zijn al net zulke trotse ouders van ook 6 pups

 


22 april 2018

Beste leden,
Bij de vernieuwde website hoort natuurlijk ook een nieuw email adres, vanaf vandaag, 22 april 2018, kunt u ons bereiken via de mailadressen zoals deze staan bij de contact gegevens op de website onder Bestuur & Contact.  Hier vindt u alle contactgegevens en nieuwe email adressen van alle DHCN vrijwilligers.

De oude Gmail adressen gaarne NIET meer gebruiken. Wij adviseren deze uit uw adresboek te verwijderen, dan wel te vervangen voor de nieuwe mailadressen.


22 april 2018

De pupinfo is weer bijgewerkt, Bayka en Jamai zijn de trotse ouders geworden van 5 pups

 


22 april 2018

De wandeling in Katwijk was erg gezellig, de foto’s staan klaar, kijk en geniet mee


16 april 2018

Naar aanleiding van het overlijden van  Gentille Imani, uit het G nest van ODH kennel Des Quatre Montagnes, fokker Ellen van Vierbergen, willen wij u van het volgende op de hoogte stellen.

Op de website van deze fokker is een uiteenzetting geplaatst van de gebeurtenissen, zoals de fokker deze heeft geïnterpreteerd, voorafgaand aan het uiteindelijke, intens trieste besluit om Imani te laten inslapen.

Langs deze weg distantieert de DHCN zich van alle uitlatingen en beschuldigingen die geuit zijn aan het adres van de eigenaresse van Imani en leden van het DHCN bestuur.

Wij gaan zeker niet met modder gooien, de situatie is ons inziens al triest genoeg en behoeft zeker geen verdere smadelijke opmerkingen.

Wij hebben al onze bevindingen en alle stukken, welke het verhaal op de website en de reacties op de Facebookpagina van de fokker onomstotelijk weerleggen, gebundeld in een dossier. Welke, voor een ieder die daar behoefte aan heeft, ter inzage beschikbaar zal worden gesteld.

Wel spreken wij de uitdrukkelijke wens uit dat er een einde komt aan deze hetze.

Het verdriet is al veel te groot voor alle betrokken partijen.

Ongefundeerde, kwetsende uitlatingen zijn ongewenst en onnodig.


8 april 2018

De lancering van de nieuwe website had een echt feestje moeten worden maar helaas wordt dit overschaduwd door het aftreden van de voorzitter, Peter van de Wiel. Via deze weg willen wij Peter bedanken voor zijn inzet de afgelopen 7 jaar en wensen hem alle goeds voor de toekomst.

Een belangrijke huishoudelijke mededeling, de mail adressen van de voorzitter en de redactie worden niet meer beheerd door de DHCN. Voor vragen aan de interim voorzitter en/of redactie kunt u mailen naar secretaris.dhcn@gmail.com. Er volgt binnenkort een wijziging in de mail adressen.

De website is nog niet compleet, deze wordt de komende tijd verder gevuld en aangepast waar nodig.

Op woensdag 4 april zijn de overige bestuursleden bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering en een plan de campagne. Het was een vruchtbare vergadering met een lach en een traan. Lisette Franke komt het bestuur versterken en zal binnenkort de financiële administratie overnemen, als interim penningmeester. Marcel Slooter neemt het stokje over als interim voorzitter. Beide stellen zich de komende ALV beschikbaar voor deze functies binnen het bestuur.  De ALV en het fokkersoverleg staan gepland voor juni. De exacte datum volgt spoedig.

De show must go on, letterlijk en figuurlijk in dit geval. De show voorbereiding is al in volle gang, wilt u meedoen dan vindt u het inschrijfformulier op de show pagina. Vult u deze bij (grote) voorkeur digitaal in. Via de show pagina wordt u op de hoogte gehouden van de planning. Wij hebben er zin in!