DHCN Fokkers

Oudduitse Herder Kennel ‘Angel of Wassenaer’ Marja (Maj) Opdam
Oudduitse Herder Kennel ‘Bayka’s Erf’ Inge Kamp
Oudduitse Herder Kennel of ‘Black Pearl’s Flow’ Carina Plokhaar-van Vliet
Oudduitse Herder Kennel ‘Blacky van der Beukelaer’ Sjaak Driece
Oudduitse Herder Kennel ‘Daisey’s Stekkie’ Desiree Noijens
Oudduitse Herder Kennel ‘Op ’t Eiland van Dordt’ Janny Quaak
Oudduitse Herder Kennel ‘Of Farmerhouse Rûfan’ Fanny Waterlander
Oudduitse Herder Kennel ‘a Fortes’ Rianne Hofman
(Oud)Duitse Herder Langstokhaar Kennel ‘Giants May Be’s Place’ Connie Berendsen
Oudduitse Herder Kennel ‘ De Haere’s’ Ben Endendijk
Oudduitse Herder Kennel ‘ Of the Heart of Lothian’ Alma Groot
Oudduitse Herder Kennel ‘joyful Doenja’s home’ Sabine Jager
Oudduitse Herder Kennel ‘Knight Watch’ Anita de Ridder
(Oud)Duitse Herder Langstokhaarkennel ‘Of Koda’s Place’ Annemarie en Gerrit Teselink
Oudduitse herder kennel ‘de Koekenberg’, Jan Piet Eschauzier
Oudduitse Herder Kennel ‘from Luna Wolfskin’ Pauline Pleus
Oudduitse Herder Kennel ‘Maneskinn’s’ Rita Endendijk
Oudduitse Herder Kennel ‘Miracle Star’ Lisette Franke
Oudduitse Herder Kennel van het Norgerholt, Peter Gaasterland
Oudduitse Herder Kennel ‘van het Oudduitse Herderparadijs’ Heleen van Kuijl
Oudduitse Herder Kennel ‘El Pelo Rubio’ Eliza Elbertsen
(Oud)Duitse Herder Langstokhaar Kennel ‘Prolingea’ Jeldou Boorsma